Bezbedne igračke za decu

Veličina: što je manje dete, igračka treba da je veća. Za decu mlađu od tri godine primerene su samo velike igračke, jer se njima ne može ugušiti kao malim igračkama i onim koje se mogu rastaviti na male delove. Odgovarajuće su dakle sledeće igračke: velike mekane (plišane) igračke, velike drvene kocke, velike lopte, kamioni, kantica i lopatica.

  Izgled: bezbedne igračke su bez oštrih rubova
Bezbedne igračke imaju glatke i neoštećene površine, boje nisu ispucale, i ne gule se. Ako su igračke napunjene tečnošću, ne smeju je puštati. Bezbedna igračka nema ni otvora velikih od 0,5 do 1,2 cm, odnosno od 2,5 do 4,5 cm, jer u njima mogu zaglaviti prsti ruku ili nogu deteta. Igračke moraju biti stabilne, da se prilikom upotrebe teško prevrnu, a ljuljaške moraju imati zaštitnu ogradu ili sigurnosni pojas.

  Vrsta materijala: Materijal mora biti bezopasan po zdravlje i nezapaljiv, čist, nov, gladak, bez štetočina. Igračke ne smeju biti izrađene od stakla ili porcelana, a kod plišanih igračaka dlake moraju biti kratke da ne ispadaju. Plastične folije, npr. kod knjiga, moraju biti dovoljno debele da se detetu ne zalepe na usta.

  Uzice: Igračka ne sme imati uzice duže od 22 cm
Uzice kod igračaka za decu mlađu od 3 godine moraju biti debele najmanje 1,5 mm i kraće od 22 cm. Obim eventualnih petlji na igračci ili njenoj ambalaži ne sme biti veći od 38 cm. Igračke koje vise na uzicama ili one pričvršćene na kolica, treba ukloniti iz dohvata deteta onog trenutka kada dete počne hvatati stvari rukama ili se dizati.

  Bezbedne igračke za decu stariju od 3 godine
Kupovina bezbedne igračke za decu stariju od 3 godine je možda jednostavnija, ali je još uvek potreban nadzor odraslih kada se deca igraju tim igračkama. Uz igračke moraju biti priložena odgovarajuća uputstva za pravilno rukovanje koja odrasle upozoravaju i na potencijalne opasnosti, npr.:
• Dete mlađe od 8 godina moraju nadzirati roditelji i ne smeju ga pustiti da samo duva ili žvaće nenaduvane balone, jer se njima može ugušiti. Nadzor odraslih je obavezan i prilikom upotrebe igračaka za igru u vodi.
• Igračke kojima se puca ili ih se baca (strelice, koplja) moraju imati tupe i nikako metalne vrhove, a propeler helikoptera ili aviona mora imati zaštitni obruč. Dete takvom igračkom ne smije gađati drugu decu i odrasle u glavu ili lice.
• Dete treba upozoriti da ne sme puštati zmaja u blizini dalekovoda ili u slučaju nevremena i to zbog opasnosti električnog udara.
• Maske, dečji šatori i kućice moraju imati dovoljno velike otvore za disanje i zračenje. Maske se detetu ne smeju prilepiti na lice, jer mu mogu otežati disanje.
• Deca moraju kod korišćenja rolšua, bicikla i sl. uvek nositi zaštitna sredstva za glavu, kolena, laktove.

            Proveravajmo i igračke koje dete već poseduje

  Nije dovoljno proveriti je li igračka bezbedna samo kada je kupujemo, nego to moramo uraditi povremeno i tada kada se dete već neko vreme igra sa njom. Treba proveriti npr. jesu li čvrsto pričvršćene medine oči postale labavije, jesu li se igračke u igri slomile i imaju oštre ivice … Decu treba nadzirati, jer igračke mogu postati opasne za igru zato što su se možda deca igrala sa njima na način kojeg proizvođač nije predvideo.