ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC U SARADNjI SA GRADOM LESKOVCEM OD JESENI PROŠIRUJE PRAĆENjE KVALITETA VAZDUHA KROZ PROCES RAZVOJA NOVE METODE

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović i v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Leskovac dr Aleksandra Nikolić potpisali su Ugovor o stručnoj saradnji i ustupanju sekvencijalnog uzorkivača za merenje suspendovanih čestica iz ambijentalnog vazduha PM 10 Zavodu za javno zdravlje Leskovac.

Na ovaj način Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja da podiže kapacitet monitoringa kvaliteta vazduha na lokalnom nivou.
Obuka stručnog kadra Zavoda za javno zdravlje Leskovac na uzorkivaču je završena u Agenciji za zaštitu životne sredine.
ZZJZ Leskovac će merenja suspendovanih čestica PM10 početi od jeseni, u saradnji sa Odeljenjem za zaštitu životne sredine Grada Leskovca.
Aparat će biti u funkciji akreditacije metoda uzorkovanja i merenja koncentracije suspendovanih čestica koje vode poreklo iz dizel motora, pepela i mineralnih prašina.
Rezultati merenja koji će se koristiti za akreditaciju nove metode biće dostupni stanovništvu na sajtu ZZJZ Leskovac. Ovim će se dobiti detaljniji prikaz kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Leskovca.
Sastanku su prisustvovali direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović, v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Leskovac dr Aleksandra Nikolić, načelnik Sektora za vazduh Agencije, Milenko Jovanović, načelnica Centra za higijenu ZZJZ Leskovac, Tamara Ljubenović, i šef Odeljenja za zaštitu životne sredine Grada Leskovca Slađan Đikić.
Razmotrene su i mogućnosti proširenja stručne saradnje Agencije za zaštitu životne sredine i Zavoda za javno zdravlje Leskovac.