U ZZJZ Leskovac počela prva faza radova na fasadi zgrade

U ZZJZ Leskovac je 8.10.2018. god. održana konferencija za novinare gde je predstavljen početak prve faze  radova na fasadi zgrade ove ustanove , nakon 25 godina.   Konfereniciji je prisustvovala i pomoćnica gradonačelnika Marija Jovanović koja je u ime lokalne samouprave podsetila na to da je grad svestan da je kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite jedan od pokazatelja odgovorne lokalne samouprave. Prema rečima v.d direktora dr Aleksandre Nikolić “biće uloženo 470.000,00 dinara, a izvođač je „Balkan“ Crna Trava od 2016 godine završeni su radovi na postavljanju nove ograde sa rasvetom i parkom ispred objekta, urađena je termička izolacija krova i zamena dela unutrašnje i spoljne stolarije, adaptacija kompletnog enterijera Zavoda sa zamenom podova, postavljanje granitne keramike u holovima i stepeništu sa novom ogradom kao i radovi na adaptaciji tehničkih prostorija, a ukupan iznos za pomenute radove je 9.200.000,00 dinara.Među planiranim aktivnostima Zavoda za javno zdravlje Leskovac, kao logistiku poslovnom sistemu, važno je istaći i ulaganja u tekuća održavanja, čime se poboljšavaju uslovi radnog prostora za zaposlene, povećava energetska efikasnost, odgovara na zahteve standarda u laboratorijama i povećava zadovoljstvo korisnika naših usluga i pacijenata pruženim komforom za vreme boravka.Rok završetka prve faze radova je do kraja meseca oktobra, a na narednoj konferenciji biće reči o dosadašnjem ulaganju u novu opremu, poboljšanje dijagnostike, IT sektor, sertifikaciju celog poslovnog sistema, opremanje radnog prostora i zanavljanje voznog parka, a takođe i o planovima za 2019 godinu.” V.d direktorka ZZJZ Leskovac se ovom prilikom  zahvalila gradonačelniku Leskovca dr Goranu Cvetanoviću i lokalnoj samoupravi na podršci i sve boljoj međusektorskoj saradnji, što se posebno vidi kroz prepoznavanje značaja i sprovođenje projekata koje Zavod predlaže za unapređenje zdravlja stanovništva posebno u oblasti zaštite životne sredine.

Ispred lokalne samouprave obratila se pomoćnica gradonačelnika Leskovca Marija Jovanović je istakla “Prethodne nedelje posetili smo Opštu bolnicu Leskovac koja postaje jedna od najsavremenijih ustanova sekundarne zdravstvene zaštite u Srbiji. Danas smo u Zavodu, u još jednoj ustanovi koja doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga” i dodala da konstantna obnova ove ustanove potvrđuje tu činjenicu.