TESTIRANJE NA COVID-19 ANTITELA SA UNOSOM REZULTATA U NACIONALNU COVID APLIKACIJU

Zavod za javno zdravlje Leskovac od 01.07.2021. godine radi testiranje građana za određivanje antitela iz krvi, odnosno enzimski imunološki test, a rezultati se unose u Nacionalnu COVID aplikaciju i kao takvi se mogu koristiti za putovanje u inostranstvu.

Uzorkovanje krvi vršiće se od ponedeljka do petka od 10-12 časova na Prijemnom odeljenju Centra za mikrobiologiju ZZJZ Leskovac.

Cena testa je 1.800,00 dinara, uplata na žiro račun RFZO -a 840-17750-34, u pozivu na broj JMBG.