REZULTATI O ISPITIVANЈIMA MIKROBIOLOŠKE BEZBEDNOSTI PROIZVODA OD MESA I KONTROLE HIGIJENE RUKU, RADNIH POVRŠINA OPREME I PRIBORA PUTEM BRISEVA NA 30. ROŠTILJIJADI U LESKOVCU UZETIH 27.8.2019. GODINE

         –  Kontrola briseva ruku, radnih površina, opreme i alata sa leskovačke Roštljijade, uzetih 27.8.2019. godine (ukupno 120 briseva sa 15 štandova za pripremu i distribuciju roštilja) u saradnji sa Odelјenjem sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlјa odseka za sanitarni nadzor za okružnu područnu jedinicu Jablaničkog upravnog okruga, sa sedištem u Leskovcu,  pokazala je da su svi brisevi ispravni i zadovoljavaju „Mikrobiološke kriterijume za predmete, površine i ruke koji dolaze u kontakt sa hranom“.

        –  Kontrola uzoraka hrane (proizvodi od mesa) uzetih 27.8.2019. godine (ukupno 29 uzoraka hrane sa 15 štandova za pripremu i distribuciju roštilja) u saradnji sa Veterinarskom inspekcijom za Jablanički upravni okrug, pokazala je da su svi uzorci hrane zdravstveno bezbedni i u skladu sa odredbama Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl. glasnik RS br. 72/2010, 62/2018) i Zakona o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS br.41/2009, 17/2019).

            Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Leskovac za sve vreme trajanja “Roštiljijade” vrši pojačani nadzor nad prijavljivanjem zaraznih i parazitarnih bolesti u cilju sprečavanja pojave oboljenja u epidemijskom obliku.

           Na osnovu napred navedenih rezultata, higijensko stanje dosadašnjeg trajanja Roštiljijade u Leskovcu je zadovoljavajuće.

 

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti i

Centar za higijenu i humanu ekologiju ZZJZ Leskovac