POSETA POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA REPUBLIKE SRBIJE I DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT“ ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC

Pomoćnik ministra zdravlja RS, dr Goran Stamenković i v.d. direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, doc.dr Verica Jovanović, sa saradnicima, posetili su Zavod za javno zdravlje Leskovac, dana 29.08.2019. godine.
U toku obilaska Zavoda predstavljeno je ulaganje u opremanje radnog prostora za zaposlene i uređenje ambijenta za pacijente i korisnike usluga , energetsku efikasnost zgrade, IT sektor, poboljšanje dijagnostike u mikrobiološkim i hemijskim laboratorijama nabavkom nove opreme, promociju aktivnosti Zavoda u lokalnoj zajednici i priprema za akreditaciju prema standardu ISO 15189.

Na stručnom sastanku, pored ostalog, bilo je reči o epidemiološkoj situaciji na području Jablaničkog okruga sa osvrtom na prijavljene epidemije, saradnji ZZJZ Leskovac i Republičke sanitarne i veterinarske inspekcije na poslovima mikrobiološke kontrole – uzorka hrane, briseva, radnih površina, predmeta za rad i ruku osoblja u toku trajanja turističke manifestacije „Roštiljijada“ u Leskovcu, zatim o poslovima Zavoda iz oblasti životne sredine i dr.

Zavod za javno zdravlje Leskovac