Reč direktora

  Naša strategija je da Zavod kao zdravstvena ustanova bude odgovarajuće struktuiran, uspešno rukovođen, efektivan, organizovan i adekvatno finansiran na putu ispunjenja ključnih ciljeva u oblasti pružanja zdravstvene zaštite sa stalnim unapređenjem kvaliteta zdravstvenih usluga.

  Samo na taj način, uz razvoj i edukaciju ljudskih resursa, razvoj tržišnih poslova i inovacija, korišćenjem informatičko komunikacione tehnologije i međusektorskom saradnjom obezbediće uslove za proaktivne pristupe u realizaciji svojih aktivnosti na unapređenju zdravlja stanovništva.

  U narednom periodu bićemo proaktivni u prepoznavanju potreba stanovništva, i pored saradnje sa relevantnim faktorima Ministarstvom zdravlja, planiramo da unapredimo saradnju i sa lokalnim samoupravama, odnosno gradom, a sve u cilju jačanja kapaciteta zajednice kroz zajedničke projektne aktivnosti.