Prijava epidemije gripa

Dana 27.12.2016. kod jednog obolelog  laboratorijski je potvrđen virus influenzae tipa B od strane Instituta za imunologiju i virusologiju »Torlak«.

U prvoj nedelji izveštavanja za januar 2017. godine, došlo je do znatnog povećanja  broja  obolelih od OSG ili grip u odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju (52. izveštajna nedelja 2016.).
U 52. izveštajnoj nedelji 2016. godine. (4.nedelja decembra)  ukupno je  prijavljeno  229 obolelih OSG ili grip na teritoriji okruga,.sa  najvećim brojem obolelih u gradu Leskovcu – 200. U prvoj izveštajnoj nedelji 2017.god. (prva nedelja januara) ukupno je prijavljeno 1477 slučajeva obolelih OSG ili grip na teritoriji okruga (najviše je zahvaćena populacija predšolske i  školske dece), sa najvećim brojem obolelih u gradu Leskovacu  – 868. Jedina opština u kojoj nije registrovan nijedan slučaj obolevanja od gripa je opština C.Trava. 
Klinička slika kod odraslih:povišena  temperatura, malaksalost, bolovi u mišićima, glavobolja i sa ređim  komplikacijama u vidu bronhitisa – Klinička slika kod dece je ista, ali bez komplikacijama za sada
 
Preduzete mere: 
 
– prijava epidemije;
– i dalje laboratorijsko uzorkovanje i praćenje populacionog nadzora i sentinel nadzora nad OSG u skladu sa stručnim uputstvom (svakodnevno izveštavanje-populacioni nadzor); 
–  zabrana svim stacionarnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji okruga primanje -posete bolesnicima zbog epidemije gripa (Influenza J10)
– predlog mera školskim i predškolskim ustanovama na sprečavanju širenja respiratornih infekcija
– zdravstveno vaspitni rad.