Obaveštenje o radu ZZJZ Leskovac 12.11.2018. god.

POVODOM OBELEŽAVANjA
DRŽAVNOG PRAZNIKA 11.11.2018.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI 12.11.2018.
DANA 12.11.2018. DEŽURAĆE
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU U VREMENU
od 8h do 12h
(Kontakt telefon dežurnog Centra 016/241-712)

                                                                   v.d. DIREKTOR ZZJZ LESKOVAC
                                                                   Dr Aleksandra Nikolić