Obaveštenje o radu ZZJZ Leskovac za vreme božićnih praznika

ZA VREME BOŽIĆNIH PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI.
NA DAN 07.01.2019.GODINE DEŽURAĆE
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU U VREMENU OD 08-12h.

v.d. DIREKTORA ZZJZ LESKOVAC
Dr Aleksandra Nikolić