OBAVEŠTENJE O RADU ZZJZ LESKOVAC ZA VREME USKRŠNJIH PRAZNIKA

SVE VREME USKRŠNjIH PRAZNIKA
U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
RADIĆE
CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
OD 08:00 – 20:00 ČASOVA
A
NA DAN 18.04. i 20.04.2020.GODINE RADIĆE
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU U VREMENU OD 08:00-13:00 ČASOVA
(Kontakt telefon Centra za Kontrolu i prevenciju bolesti 016/241-724
Kontakt telefon Centra za mikrobiologiju 016/241-712)

                                                                                                                                                v.d. DIREKTORA ZZJZ LESKOVAC
                                                                                                                                                         Dr Aleksandra Nikolić

Obaveštenje