OBAVEŠTENJE O RADU ZZJZ LESKOVAC ZA VREME USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA

I

ZA VREME USKRŠNjIH PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI
OD 26.04.2019.GODINE ZAKLjUČNO SA 29.04.2019.GODINE

DANA 27.04. i 29.04.2019.GODINE DEŽURAĆE
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU U VREMENU OD 08-12h.
(Kontakt telefon Centra 016/241-712)

II 

ZA VREME PRVOMAJSKIH PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI
01.05. I 02.05.2019.GODINE.
NA DAN 01.05.2019.GODINE DEŽURAĆE
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU U VREMENU OD 08-12h.
(Kontakt telefon Centra 016/241-712)

 

                                                                                      v.d. DIREKTORA ZZJZ LESKOVAC
                                                                                      dr Aleksandra Nikolić