Obaveštenje o radu ZZJZ Leskovac za vreme novogodišnjih praznika

ZA VREME NOVOGODIŠNjIH PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI
01.01.2019.GODINE.
NA DAN 02.01.2019.GODINE DEŽURAĆE
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU U VREMENU OD 08-12h.
(Kontakt telefon dežurne ekipe 016/241-712)

v.d. DIREKTORA ZZJZ LESKOVAC
Dr Aleksandra Nikolić