OBAVEŠTENJE O RADU ZZJZ LESKOVAC ZA VREME NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA, 2020. GODINE

ZA VREME NOVOGODIŠNjIH PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI
01.01.2020.GODINE.
NA DAN 02.01.2020.GODINE DEŽURAĆE
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU U VREMENU OD 08-12h.
(Kontakt telefon dežurne ekipe 016/241-712)

                                                                                          v.d. DIREKTORA ZZJZ LESKOVAC
Dr Aleksandra Nikolić