OBAVEŠTENJE O RADU ZZJZ LESKOVAC ZA VREME DRŽAVNOG PRAZNIKA 15. i 17. 2.2020. GODINE

ZA VREME DRŽAVNOG PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI DANA 15.02. I 17.02.2020.GODINE
OSIM
CENTRA ZA MIKROBIOLOGIJU KOJI ĆE DEŽURATI U VREMENU
od 8h do 12h
(Kontakt telefon dežurne ekipe 016/241-712)

v.d. DIREKTOR ZZJZ LESKOVAC
dr Aleksandra Nikolić