OBAVEŠTENJE O RADU ZZJZ LESKOVAC ZA VREME BOŽIĆNIH PRAZNIKA 2020. GODINE

ZA VREME BOŽIĆNIH PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI
07.01.2020. GODINE

      v.d. DIREKTORA ZZJZ LESKOVAC
Dr Aleksandra Nikolić