OBAVEŠTENJE O POČETKU IMUNIZACIJE PROTIV GRIPA NA JABLANIČKOM OKRUGU ZA SEZONU 2023/2024

ZZJZ Leskovac za teritoriju okruga je dobio ukupno 9000 doza vakcine protiv sezonskog gripa i to 9000 doza četvorovalentne vakcine Influvac tetra proizvođača Abbott Biologicals.
Četvorovalentna vakcine Influvac tetra sadrži dva podtipa infuence A virusa i dva podtipa infuence B virusa namenjena za sezonu vakcinacije protiv gripa 2023/2024godina.
Namenjena je za vakcinaciju osoba uzrasta 6 meseci i starijih kao i vakcinaciju trudnica,porodilja i dojilja. Vakcinacija protiv gripa za sezonu 2023/2024 počinje dana 02.10.2023. godine u svim DZ na teritoriji okruga. Vakcinacija na teritoriji DZ Leskovac obavljaće se u svim zdravstvenim ambulanta u gradu i selu. Osobe koje žele da se vakcinišu potrebno je da se jave svom izabranom lekaru. DZ Leskovac izvršeće vakcinaciju osoba smeštenih i zaposlenih u gerontološkom centru. ZZJZ Leskovac izvršeće vakcinaciju zdravstvenih radnika.

U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa. To su sledeće kategorije:
1. trudnice;
2. lica starija od šest meseci života sa:
– hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu),
– hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući
hipertenziju),
– metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI > 40),
– bubrežnom disfunkcijom,
– hemoglobinopatijom,
– hroničnim neurološkim poremećajima,
– malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status,
– imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom i dr.),
– kod kojih je izvršeno presađivanje tkiva i organa/ili se pripremaju za presađivanje,
– i drugo;
3. lica starija od 65 godina;
4. članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine;

Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi kod:
– lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima;
– dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama.

-Pored toga obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i dva tipa B ovog virusa, u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2023/2024. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Ova vakcina je sledećeg sastava:
• A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus;
• A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus;
• B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus;
• B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.
Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i jedan tip B virusa gripa i njen sastav je sledeći:
• A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus;
• A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus;
• B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine odnosno sezone.
Imajući u vidu različitu efektivnost vakcine prema uzrasnim kategorijama, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih osoba i u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika i sprečavaju moguće teže komplikacije. Kod navedenih kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešća je zapaljenja pluća).
Osim u slučaju potvrđene privremene ili trajne kontraindikacije, vakcinu je moguće aplikovati kod osoba starijih od navršenih 6 meseci života kada je u pitanju četvorovalentna, odnosno 18 godina života kada je u pitanju navedena trovalentna vakcina, prema sažetku karakteristika leka.

Vakcina protiv gripa može se dati istovremeno sa vakcinom protiv COVID-19 ili vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete.
Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.

 

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

ZZJZ Leskovac