Obaveštenje o imunizaciji stanovništva protiv gripa sezona 2018/2019 na teritoriji Jablaničkog okruga

ZZJZ Leskovac za teritoriju okruga dana 13.10.2018.godine je dobio 6170 doza vakcine protiv sezonskog gripa i izvršio distribuciju svim DZ na teritoriji okruga.
Vakcinacija protiv gripa za sezonu 2018/2019 počinje dana 15.10.2018.godine u svim DZ na teritoriji okruga.
Vakcinacija na teritoriji DZ Leskovac obavljaće se u svim zdravstvenim ambulanta u gradu i selu.
Osobe koje žele da se vakcinišu potrebno je da se jave svom izabranom lekaru.
DZ Leskovac izvršeće vakcinaciju osoba smeštenih i zaposlenih u gerontološkom centru.
ZZJZ Leskovac izvršeće vakcinaciju zdravstvenih radnika ,
Vakcina protiv gripa za sezonu 2018/2019 je Vaxigrip trovalentna mrtva ,proizvođača Sanofi Pastera , jednodozna u šricu, split vakcina sa pratećim sertifikatom od Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Vaxigrip trovalentna vakcina sadrži viruse gripa tipa AH1N1 ,AH3N2,i virus gripa tipa B (B/Maryland sličan soju B/Colorado) u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2018/2019.
Sprovođenje vakcinacije protiv gripa sezona 2018/2019 preporučuje se:
-osobama iz rizičnih grupa sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i metaboličkim poremećajima (uključujući pre svega šećernu bolest), poremećajima rada bubrega, osobama sa oslabljenim imunitetom itd.
– osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite,
– zaposlene u zdravstvenim ustanovama.
-kod osoba starijih od 65 godina,
-kao i kod lica zaposlenih u javnim službama koje su u riziku

Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju smanjenja obolevanja i umiranja, kao i smanjenja prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.

Načelnica
Centra za kontrolu i prevenciju bolesti

Dr Jadranka Krasić

.