OBAVEŠTENJE O IMUNIZACIJI PROTIV GRIPA SEZONA 2022/2023 NA TERITORIJI JABLANIČKOG OKRUGA


ZZJZ Leskovac za teritoriju okruga je dobio ukupno 10140 doza vakcine protiv sezonskog gripa i to 10040 doza četvorovalentne vakcine VaxigripTetra i 100 trovalentne vakcine TorVaxFlu i izvršio distribuciju svim DZ na teritoriji okruga. Trovalentna vakcina TorVaxFlu je namenjena DZ Vlasotince.
Četvorovalentna vakcine VaxigripTetra sadrži dva podtipa infuence A virusa i dva podtipa infuence B virusa namenjena za sezonu vakcinacije protiv gripa 2022/2023. godina.
Namenjena je za vakcinaciju osoba uzrasta 6 meseci i starijih kao i vakcinaciju trudnica,porodilja i dojilja
Trovalentne vkcine TorVaxFlu sadrži dva podtipa infuence A virusa i jedan podtipa infuence B virusa namenjena za sezonu vakcinacije protiv gripa 2022/2023godina.
Namenjena je za samo za vakcinaciju osoba uzrasta od 18 do 65 godina.
Ne primenjuje se vakcinacija kod trudnica, porodilja, dojilja i osoba starijih od 65 godina i mlađih od 18 godina..
Vakcinacija protiv gripa za sezonu 2022/2023 počinje dana 04.10.2022..godine u svim DZ na teritoriji okruga.
Vakcinacija na teritoriji DZ Leskovac obavljaće se u svim zdravstvenim ambulanta u gradu i selu.
Osobe koje žele da se vakcinišu potrebno je da se jave svom izabranom lekaru.
DZ Leskovac izvršeće vakcinaciju osoba smeštenih i zaposlenih u gerontološkom centru.
ZZJZ Leskovac izvršeće vakcinaciju zdravstvenih radnika.
Vakcinaciju osoba u posebnom riziku starijih od 6 meseci.


U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku, kod trudnica i svih lica starijih od šest meseci života sa: hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI> 40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom), primaoce transplantata. Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi: kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima; kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama, kao i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.
Nakon dugo godina primene sezonske trovalentne vakcine protiv gripa, imajući u vidu značajno učešće tipa B virusa gripa u obolevanju populacije na globalnom nivou (20–30%), u sastav vakcine pored dva tipa A virusa gripa uvrštena su i dva tipa B virusa, te je stoga za ovu sezonu obezbeđena dostupnost četvorovalentne vakcine.
. VaxigripTetra četvorovalentna vakcina sadrži viruse gripa tipa A( A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 – like strain (A/Victoria/2570/2019, IVR-215) i( A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) – like strain (A/Tasmania/503/2020, IVR-221)., Antigen virusa tipB( B/Washington/02/2019 – like strain (B/Washington/02/2019, wild type) i (B/Phuket/3073/2013 – like strain (B/Phuket/3073/2013, wild type).u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2021/2022. a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni na teritoriji severne hemisfere za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje u populaciji u sezoni 2022/2023.
. TorVaxFlu trovalentna vakcina sadrži viruse gripa tipa A antigen virusa tip A(A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 i (A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) i Antigen virusa tip B (B/Washington/02/2019 – like strain (B/Washington/02/2019, wildType) u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu. 2020/2021.
Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2–3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta varira i iznosi od 6 do12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake godine/sezone. Imajući u vidu različitu efikasnost vakcine prema uzrasnim kategorijama kod kojih se aplikuje, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika, kao i da se redukuju moguće teže komplikacije u slučaju obolevanja kod osoba koje su u riziku. Kod navedenih kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, grip može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešće zapaljenja pluća). Izuzimajući privremene ili trajne kontraindikacije, vakcinu je moguće aplikovati već u uzrastu od navršenih tri godine života, prema sažetku karakteristika leka. Preosetljivost na jaja (ovalbumin, kokošije proteine), formaldehid, cetiltrimetilamonijum bromid, polisorbat 80 ili gentamicin su najčešće kontraindikacije kod ove vakcine. Imunološki odgovor može biti oslabljen u slučaju kongenitalne ili stečene imunosupresije (primena kortikosteroida, citotoksičnih lekova ili radioterapija).
Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju redukovanja obolevanja i umiranja, kao i redukovanja prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.
Vakcinacija stanovništva koje pripada grupama rizika sprovodi se u cilju očuvanja sopstvenog zdravlja, održavanja kolektivnog imuniteta populacije, ali i indirektno očuvanja zdravlja članova njihovih porodica/kolektiva, a posebno onih kod kojih je kontraindikovano davanje ove vakcine u cilju preveniranja mogućih komplikacija i teških kliničkih formi obolevanja.

Vakcina protiv gripa je najsigurniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.