Obaveštenje o dežurstvu za vreme praznika 15 i 16.2.2018. godine

Na dan državnog praznika 15.02. i 16.02.2018. godine zavod za javno zdravlje neće raditi, osim centra za mikrobiologiju koji će dežurati dana 15.02.2018. godine u vremenu od 08 do 12 časova.
(Kontakt telefon Centra za mikrobiologiju 016/214-712)

v.d.direktora ZZJZ Leskovac
Dr Aleksandra Nikolić