INSTRUKCIJE ZA POSTUPANJE U VANREDNOJ SITUACIJI TOKOM I NAKON POPLAVA

POSLE POPLAVA
 
– Ne vraćajte se u svoje kuće dok Vam ne bude rečeno da je povratak siguran.
– Držite decu dalje od  travnatih površina koje su bile poplavljene još nedelju dana od dana povlačenja vode.
– Nikada ne koristite električnu mašinu ili alat dok stojite u vodi.
– Pre nego što ponovo počnete da koristite kućne aparate na gas ili struju, neka ih pogleda kvalifikovana osoba.
– Zagrevanje i dobra ventilacija pomoći će u sušenju; ostavite vrata i prozore otvorenim kad god je to moguće i sigurno.
 
ČIŠĆENJE
 
– Ako je Vaša kuća bila poplavljena ili zatvorena nekoliko dana, verovatno je zagađena plesnima. Nove plesni u zgradama mogu biti otklonjene  toplom vodom, dok uporne plesni zahtevaju stručno osoblje.
– Prilikom čišćenja, nosite nepromočive rukavice i gumene čizme i, ukoliko u toku čišćenja dolazi do prskanja vodom, nosite i kecelju i zaštitne naočare i masku za lice, ako je to moguće.
– U toku čišćenja, ne mešajte izbeljivače i deterdžente, zbog rizika za nastanak opasnih isparenja.
– Ne dajte deci da se igraju sa zagađenim igračkama. Igračke bi trebalo oprati u toploj vodi (60 °C) sa deterdžentom.
– Očistite sve kuhinjske aparate i stvari iz kuhinjskih elemenata koje su došle u kontakt sa vodom poplava.
– Operite svu odeću kontaminiranu kanalizacionom (otpadnom) vodom, pojedinačno u toploj vodi (60 °C) sa deterdžentom.
 
HRANA, PRIPREMA HRANE I LIČNA HIGIJENA
 
– Obavavezno temeljno operite ruke posle svakog čišćenja, i uvek pre jela ili pre pripreme hrane.
– Ako ste bili u kontaktu sa zagađenom vodom ili zemljištem, okupajte se ili istuširajte, i,  očistite ranu (ukoliko je imate), odeću i lične stvari.
– Ne polazite od pretpostavke da zalihe pijaće vode nisu zagađene; dok ne dobijete drugačije obaveštenje od nadležnih organa,  prokuvajte ili hlorišite pijaću vodu.
– Preduzmite dodatne mere predostrožnosti u pripremi hrane lokalnog izvora koja je možda bila izložena zagađenju tokom poplava. To uključuje meso, voće i povrće.
 
PROFESIONALNA I MEDICINSKA POMOĆ
 
Potražite pomoć ako ste:
 
– povređeni ili se ne osećate dobro, ili  Vam je potrebno snabdevanje Vašim, rutinski prepisivanim, lekovima;
– Imate simptome slične gripu;
– Ugriženi od strane životinja kao što su pacovi ili zmije, ili insekti; ili ne možete da kontrolišete zarazne štetočine.
– Potražite praktičnu podršku ako osećate stres, uznemirenost, letargiju, anksioznost i/ili depresiju, što je normalno u datim okolnostima. Ako ova osećanja potraju ili dođe do njihovog pogoršanja, potražite medicinsku pomoć.