INFORMACIJA O MERAMA PREDUZETIM OD STRANE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC POVODOM SAZNANJIMA O EPIDEMIJI RESPIRATORNIH INFEKCIJA IZAZVANIH NOVIM KORONA VIRUSOM (2019-nCoV) U SVETU

Institutut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” je u skladu sa najnovijim saznanjima o epidemiji respiratornih infekcija izazvanih novim korona virusom (2019-nCoV) i preporukama Svetske zdravstvene organizacije pripremio uputstva za postupanje sa putnicima u međunarodnom saobraćaju koji dolaze iz žarišta epidemije, kao i i za postupanje sa osobama kod kojih se postavi sumnja na infekciju novim korona virusom.
Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije pripremljena su i prosleđena uputstva za:
• postupanje sa licem koje se javi na pregled bez prethodnog kontakta sa epidemiološkom službom u vezi sa mogućom izloženošću infekciji novim korona virusom (2019-nCoV) i
• sprečavanje prenošenja infekcije na članove domaćinstva ili druge osobe koje neguju pacijenta sa sumnjom na infekciju ili potvrđenom infekcijom novim korona virusom (2019-nCoV) u uslovima kućne izolacije
od strane Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.
Zavod za javno zdravlje Leskovac je sva dobijena uputstva dalje prosledio zdravstvenim ustanovama (državnim i privatnim) i na teritoriji Jablaničkog okruga.
Takođe, je podsetio i naložio, zdravstvenim ustanovama, da se da provere i po potrebi revidiraju svoje Planove za vanredne situacije.

S obzirom da se radi o novoj bolesti i da su potrebna dodatna istraživanja i saznanja o epidemiološkim, virusološkim i kliničkim karakteristikama, može se očekivati da će biti potrebe za izmenama i dopunama uputsatava.
Sva dodatna uputstva dobijena od strane Institutut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” biće odmah prosleđena zdravstvenim ustanovama na teritoriji Jablaničkog okruga.

U Leskovcu                                                                                                                                                   Centra za kontrolu prevenciju bolesti
31.01.2020.                                                                                                                                                        Zavod za javno zdravlje Leskovac