Informacija o laboratorijskoj potvrdi virusa gripa na Jablaničkom okrugu

Dana 08.02.2018. godine Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je dobio pisani izveštaj sa Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak“ da je kod dva lica laboratorijski potvrđen virus gripa Influenza B iz uzorka brisa ždrela I nosa. Obolele osobe su na ambulantnom lečenju.

Dana 09.02.2018. godine Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je dobio pisani izveštaj sa Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak“ da je kod jednog lica laboratorijski potvrđen virus gripa Influenza A(H1N1) iz uzorka brisa ždrela i nosa koje je zbog komplikacija gripa hospitalizovano na Infektivnoj klinici u Nišu.

U petoj nedelji izveštavanja za grip u periodu od 29.01.2018 – 04.02.2018. godine ukupno je prijavljeno 590 slučajeva obolelih od OSG ili grip na teritoriji Jablaničkog okruga, u odnosu na četvtu nedelju izveštavanja kada je prijavljeno159 slučajeva. Najviše je zahvaćena populacija u uzrasnoj grupi od 30-64 godina starosti populacija a zatim u uzrasnoj grupi od 5-14 godina starosti (predškolske I školske dece), sa najvećim brojem obolelih u gradu Leskovacu.

U Leskovcu 09.02.2018

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
ZZJZ Leskovac