Akcija deratizacije i dezinsekcije Grada Leskovca

U periodu od 25.06. do 10.08. 2012. godine sprovešće se sistematska deratizacija i dezinsekcija na području grada Leskovca.

Sistematska deratizacija i dezinsekcija grada Leskovca sprovešće se na sledećim površinama i lokacijama:

I DERATIZACIJA

 • javne zelene površine (40Ha)
 • groblja (13,5Ha)
 • priobalja (28Ha)
 • deponije (1,5 Ha),
 • nehigijenska naselja (10Ha)
 • kanalizacione šahte (1700 kom.)
 • poslovne i pomoćne gradske prostorije (2750m2) i
 • kolektivno stanovanje –podrumske prostorije (300 zgrada- 65 000 m2)

II DEZINSEKCIJA

1. a) Suzbijanje larvi komaraca:  larvicidnim tretmanom stajaćih voda- kanala i bara- (ssa 20 Na)
Dinamika izvođenja: larvicidni tretman sprovoditi u neophodnim intervalima- prema prognozi stručne ustanove, u vremenskim intervalima na po 15 dana kontinuirano za 2012 godinu.
b) Suzbijanje odraslih formi komaraca: (adulti ): adulticidnim tretmanom, javnih zelenih površina i priobalja na površini od (ssa 68 Ha).
Dinamika izvođenja: adulticidni tretman sprovodi se u intervalima na po 15-21 dan, a po preporuci stručne ustanove kontinuirano za 2012 godinu.
2. Suzbijanje krpelja se sprovodi zaprašivanjem i rezidualnim prskanjem na javnim zelenim površinama (ssa 40 Ha)
Dinamika izvođenja:  tretman         
3.  Suzbijanje bubašvaba i bubarusa i drugih štetnih insekata: Obaviće se u 5 000 stanova kolektivnog stanovanja i u pomoćnim i poslovnim prostorijama grada Leskovca (ssa 2 750 m2) 
Dinamika izvođenja: tretman
Deratizaciju i dezinsekciju na području grada Leskovca sprovodiće Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Za sprovođenje deratizacionih i dezinsekcionih mera koristiće se preparati koji su registrovani u Republici Srbiji i ne zagađuju čovekovu radnu i životnu sredinu.

U cilju što efikasnijeg sprovođenja akcije sistematske deratizacije i dezinsekcije, apeluje se na građane  da:

 • ne diraju postavljene mamke;
 • spreče kontakt domaćih životinja sa postavljenim mamcima;
 • omoguće pristup  stambenim  i podrumskim prostorijama operativnim ekipama Zavoda za javno zdravlje Leskovac, koji sprovodi akciju.

Vreme i mesto vršenja deratizacije i dezinsekcije, u pojedinim delovima grada kao i u stambenim objektima, biće navedeno na  posebnim obaveštenjima.
Obaveštenja će biti  istaknuta na vidnim mestima sa bližim uputstvima za ponašanje.