U LESKOVCU OBELEŽEN 7. PANAĐUR ZDRAVLJA

U Leskovcu je danas održan 7. Panađur zdravlja. Ovu manifestaciju su organizovali Predškolska ustanova „Vukica Mitrović“ i Naučni klub Centra za stručno usavršavanje, uz podršku Centra za promociju nauke. Tokom posete Centru za stručno usavršavanje deca pripremno predškolskih grupa PU „Vukica Mitrović“ su bila u mogućnosti da borave u četiri prostora (biološki kabinet, anatomski kabinet, lekovito bilje i hrana kao lek, dvorište Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju) u kojima su se odvijale različite aktivnosti i gde su im stručnjaci iz Centra za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac, profesori, asistenti i studenti Tehnološkog fakulteta, kao i učenici Medicinske škole iz Leskovca govorili o temama vezanim za ljudsko telo, očuvanje zdravlja i sprečavanja bolesti. Deca su mogla da pogledaju i zanimljive kratke filmove i projekte koje su radili u vrtiću na ove teme. U dvorištu Centra data je mogućnost i prilika da isprobaju svoje fizičke sposobnosti i sportski duh kroz zabavne takmičarske igre, sa posebnim akcentom na promociji zdravih stilova života i unapređenja zdravlja organizovanim naporima zajednice. Deca su imala priliku da povežu zdravlje i nauku, kako nauka pomaže da budemo zdravi, a imali su priliku da nešto nauče o zdravim stilovima života, navikama, razlici između zdravog i bolesnog, kao i načinima kako možemo unaprediti svoje zdravlje, zdravom i bezbednom hranom, čistom i ispravnom vodom, čistim vazduhom. Samim svojim predstavljanjem su nam se obratili divnim pesmama o kiseoniku i očuvanju prirode, pošumljavanjem životne sredine i značajem sadnje drveća. Deca su bila jako zainteresovana, znatiželjna i sa mnogo pitanja o zdravlju i očuvanju zdravlja se obraćala stručnjacima i saradnicima. Ovakav vid promotivne aktivnosti u zajednici sa decom predškolskog uzrasta je jako bitan, jer deca putem slike, igranjem tuđe uloge, radionicama i sličnim aktivnostima razvijaju zdrave navike, najlakše, ali su i one najdublje i najdugotrajnije za ceo život, što je i osnovna uloga zdravstveno vasptnog rada i unapređenja zdravlja.

Motivišimo mlade svojim primerom da od najranijeg uzrasta razvijaju zdrave navike, koje vode ka zdravom i kvalitetnijem životu!