Svetski dan moždanog udara 29.10.2016. god.

Preventivne mere

Prevencija može da se podeli na primarnu, sprečavanje da do udara uopšte i dođe i sekundarnu, kada se napori usmeravaju na sprečavanje sledećeg moždanog udara. Procena je da u sadašnjim uslovima može da se spreči i do 80% moždanih udara.

Osnova primarne prevencije je borba protiv faktora rizika za nastanak moždanog udara, od kojih su neki nelečivi:
•    životno doba (što je veći broj godina života rizik je veći)
•    pol (muškarci češće oboljevaju dok je smrtnost kod žena veća)
•    rasa (pripadnici crne rase imaju veću učestalost od bele rase)
•    genetski (nasledni) faktori

Mnogi drugi faktori rizika za nastanak moždanog udara su lečivi, kao što su:
•    povišen krvni pritisak (triput veći rizik)
•    šećerna bolest i skriveni šećer (intolerancija na glukozu)
•    povišenje holesterola i triglicerida
•    poremećaji srčanog ritma, dilatativna kardiomiopatija, veštački zalisci
•    pušenje
•    zloupotreba alkohola
•    hiperhomocisteinemija
•    upotreba oralnih kontraceptiva
•    suženje karotidnih arterija
•    gojaznost
•    fizička neaktivnost
•    neadekvatna ishrana
•    stres
•    poremećaji koagulacije krvi i drugo.

Neophodno je konsultovati lekara kako bi se ispitali svi relevantni faktori. Većinom je dovoljno odrediti odgovarajuće parametre u krvi i izvršiti ultrazvučni pregled arterija vrata i baze mozga. Takođe se savetuje i kardiološki i neurološki pregled kod osoba sa povećanim rizikom.

Regulacija krvnog pritiska, povišenog šećera u krvi, povišenih masnoća (holesterol i trigliceridi), srčanih oboljenja, hiperholesterolemije i drugih faktora rizika je od velike važnosti u prevenciji moždanog udara.

Neophodna je dakle stručna procena faktora rizika za nastajanje moždanog udara i njihova korekcija i lečenje. Važna je sveobuhvatnost ispitivanja i lečenja jer zanemarivanje nekih od navedenih faktora može da bude presudno u nastanku šloga.
Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac