SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA -10. OKTOBAR 2022.

Svetski dan mentalnog zdravlja predstavlja najvažniju godišnju globalnu kampanju namenjenu podizanju svesti o značaju mentalnog zdravlja. Obeležava se na svim kontinentima i u gotovo svim zemljama kroz lokalne, regionalne i nacionalne događaje i programe. Ove godine se obeležava pod sloganom „Neka mentalno zdravlje i dobrobit postanu prioritet za sve“ i pruža priliku da se svi pokrenu radi zaštite i poboljšanja mentalnog zdravlja.

Pre pandemije COVID-19 bilo je procenjeno da jedna od osam osoba u svetu živi sa mentalnim poremećajem. Pandemija je stvorila globalnu krizu za mentalno zdravlje, a procene su pokazale da je porast anksioznih i depresivnih poremećaja iznosio više od 25% tokom prve godine pandemije. U isto vreme, dostupnost usluga iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja je bila ugrožena.

Sve je više primera da je očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja moguće korišćenjem opštih i ciljanih intervencija zasnovanih na dokazima. Veliki značaj ima i poboljšanje socijalnih determinanti zdravlja (obrazovanje, zaposlenje, zdravstveno osiguranje, uslovi za rad i stanovanje itd.), ali i smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje žive sa poremećajima mentalnog zdravlja.

Potrebno je kreirati okruženje u kome se mentalno zdravlje poštuje, čuva i unapređuje, gde svi imaju jednake mogućnosti da dožive mentalno blagostanje, mogu da ostvare ljudska prava i gde svako može da dobije zdravstvenu zaštitu koja mu je potrebna.
Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i bolesti je sastavni deo Agende održivog razvoja usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2015.godine, a jedan od ciljeva je da se do 2030. godine za trećinu smanji prevremeni mortalitet od hroničnih nezaraznih bolesti kroz primenu mera prevencije i najsavremeniju terapiju, kao i promociju mentalnog zdravlja i blagostanja.
Pandemija COVID-19 je uticala i nastavlja da utiče na mentalno zdravlje kako pojedinaca, tako i stanovništva svih starosnih struktura. Mnogi aspekti mentalnog zdravlja su dovedeni u pitanje, s obzirom da se procenjuje da je pre pandemije COVID-19 svaka osma osoba u svetu živela sa mentalnim poremećajem.
Ovogodišnja kampanja povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja organizuje se na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje, organizacije Ujedinjeni za globalno zdravlje i Svetske zdravstvene organizacije u partnerstvu sa ministarstvima zdravlja i organizacijama civilnog društva širom sveta.
Obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja, uz slogan: „Mentalno zdravlje i blagostanje: neka postane globalni prioritet za sve”, ove godine je prilika da se skrene pažnja na značaj zaštite i unapređenja mantalnog zdravlja, s obzirom da je pandemija COVID-19, koja je pogodila milione ljudi širom sveta, ostavila dugoročne posledice po mentalno zdravlje, a takođe je došlo do značajnog narušavanja sistema pružanja usluga mentalnog zdravlja. Procene Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je porast i anksioznih i depresivnih poremećaja iznosio više od 25% tokom prve godine pandemije, dok je u isto vreme sistem pružanje usluga mentalnog zdravlja ozbiljno narušen, a jaz u lečenju stanja mentalnog zdravlja još više produbljen pre svega u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama.
Sve veće socijalne i ekonomske nejednakosti, dugotrajni sukobi, nasilje i vanredni zdravstveni problemi utiču na mentalno zdravlje, ugrožavajući napredak ka poboljšanju blagostanja. Stigma i diskriminacija i dalje predstavljaju prepreku socijalnom uključivanju i pristupu pravoj nezi.
Svetski dan mentalnog zdravlja je prilika da se sve zainteresovane strane okupe, prepoznaju napredak u ovoj oblasti i da zagovaraju kreiranje realnosti u kojoj će mentalno zdravlje i blagostanje postati globalni prioritet za sve.

U Republici Srbiji Nacionalna telefonska linija za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima (0800 309 309) je besplatna i dostupna non-stop od 00 do 24 časa sa svih mobilnih i fiksnih mreža.