Svetski dan dijabetesa, 14. novembar 2013

 

Kampanjom se pozivaju svi odgovorni u sistemu dijabetološke zdravstvene zaštite da unaprede svoje znanje o dijabetesu i preduzmu sve neophodne mere u cilju njegove prevencije i postizanja dobre regulacije bolesti.
Slogan ovogodišnje kampanje je „Dijabetes: Zaštitimo budućnost”
Kampanja će posebno biti usmerena na decu i mlade osobe, koji treba da postanu glavna pokretačka snaga za podizanje svesti o faktorima rizika odgovornim za nastanak dijabetesa, glavnim simptomima i znacima dijabetesa, značaju njegovog ranog otkrivanja i mogućnostima prevencije usvajanjem zdravih stilova života.
 Tri ključne poruke kampanje su:
1. Dostupnost osnovne edukacije za sve
2. Stil života utiče na izloženost zdravlja riziku, i
3. Osobe sa dijabetesom se suočavaju sa stigmatizacijom i diskriminacijom.
 
Upoznajte se sa dijabetesom: upoznajmo faktore rizika za tip 2 dijabetesa i znake upozorenja!

Faktori rizika za nastanak tipa 2 dijabetesa:
 
• Prekomerna telesna masa i gojaznost
• Nedovoljna fizička aktivnost
• Prethodno utvrđena intolerancija glukoze
• Nepravilna ishrana
• Uzrast
• Povišen arterijski krvni pritisak i povišene vrednosti ukupnog holesterola
• Dijabetes u porodici
• Gestacijski dijabetes
Ukoliko mislite da imate rizik za nastanak tipa 2 dijabetesa, testirajte se!

Upitnik za procenu rizika za tip 2 dijabetesa
Znaci upozorenja* dijabetesa su:
 
• Učestalo (često i obilno) mokrenje
• Pojačana žeđ i suvoća usta
• Izražena glad
• Gubitak telesne težine
• Osećaj umora
• Gubitak koncentracije i nezainteresovanost
• Povraćanje i bol u trbuhu
• Utrnulost ili bockanje u stopalima i šakama
• Zamućen vid
• Česte infekcije
• Sporo zarastanje rana

*Mogu biti blagi ili izostati kod osoba sa tipom 2 dijabetesa.
Ukoliko imate neki od ovih simptoma, posetite svog izabranog lekara!

Prevencija
 
Tip 2 dijabetesa, najčešći tip šećerne bolesti je preventabilna bolest! Možemo sprečiti ili odložiti nastanak tipa 2 dijabetesa ukoliko prekinemo sa nezdravim stilom života.
Potrebno je:
• da se pravilno hranimo,
• da održavamo optimalnu telesnu težinu i
• da budemo fizički aktivni!

   Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javno-zdravstveni problem. Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) i Međunarodna federacija za dijabetes (International Diabetes Federation – IDF) procenjuju da 2010. godine u svetu od dijabetesa bolovalo 285 miliona ljudi, trenutno u svetu ima oko 346 miliona ljudi obolelih od dijabetesa, a da  će se broj obolelih od dijabetesa do 2030. godine povećati na 438 miliona, tipa 2 dijabeta ili oko 522 miliona obolelih od oba tipa dijabeta. Iako se najviše stope incidencije registruju u razvijenim zemljama, najveći porast broja obolelih očekuje se u zemljama u razvoju, gde spada i naša zemlja. 
    Prema istim izvorima, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 600.000 osoba ili 8,2% populacije. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći (95%) u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa. Pri tom, prema procenama domaćih eksperata i na osnovu rezultata međunarodnih studija, najmanje polovina osoba sa tipom 2 dijabetesa nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest. 
   Prevalencija dijabetesa raste sa godinama starosti, i procenjuje se da je gotovo polovina obolelih starija od 65 godina. Kod starijih osoba tip 2 dijabetesa otkriva se relativno kasno, kada su već prisutne brojne kardiovaskularne komplikacije. U Srbiji, kao i  u razvijenim zemljama sveta, dijabetes je peti vodeći uzrok smrtnosti i peti uzrok opterećenja bolešću. 
   U našoj zemlji od ove bolesti godišnje umre oko 3000 osoba. U 2010. godini, Srbija je na osnovu standardizovane stope mortaliteta od 17,6 na 100.000  stanovnika, pripadala grupi evropskih zemalja sa visokim stopama umiranja od ove bolesti, a Jablanički okrug sa 12,6/100000 stanovnika. Pri tom, treba imati u vidu da je broj umrlih daleko veći, zbog grešaka prilikom šifriranja uzroka smrti i evidentiranja dijabetesa kao prethodnog, umesto osnovnog uzroka smrti, naročito kod umrlih od infarkta, šloga i hronične bubrežne insuficijencije. Umiranje od dijabeta praćenjem u prethodnom periodu od 1990-2010.god. beleži blagi porast (2,1%-3,1%), y = 0.5125x + 13.35
  Najveći broj obolelih je u uzrastu od 60-70 god. Stopa incidence za Srbiju dijabeta tipa 1 je 12,7/100000 stanovnika, a na Jablaničkom okrugu 9,6/100000 stanovnika. Najveću stopu obolevanja ima Mačvanski 27,5/100000, a najnižu Borski okrug 4,5/100000 stanovnika. Što se tiče stope stope incidence dijabeta tipa 2 ona je za Srbiju 130,7/100000 stanovnika , a za Jablanički okrug 248,2/100000 stanonika. Najmanja stopa se beleži u Šumadijskom i Podunavskom okrugu. Najčešći faktori rizika su povišene vrednosti holesterola, triglicerida, prekomerna telesna težina. Komlikacije su najčešće hipertenzija, angina pektoris, neuropatije, retinopatija, infarkt srca…

Prilozi:
Posteri na srpskom jeziku koje je osmislila Internacionalna dijabetološka federacija za Svetski dan dijabetesa 2013 dostupni su za preuzimanje sa sajta IDF-a.

Prilozi:
Najviše stanovnika na svetu imaju: 1.Kina,  2.Indija, 3.DIJABETES, 4.SAD, 5.Brazil

1 od 2 osobe sa dijabetesom ne zna da ga ima: Da li si pod rizikom?

Dijabetes: Budi svestan komplikacija

Dijabetes: Ne diskriminiši

 
Linkovi:
Svetski dan dijabetesa

Dijabetološki savez Srbije

Plavi krug. Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda

Pripremila
prim. dr Vanja Ilić