Svetski dan borbe protiv tuberkuloze 24.3.2018. godine

“OBRATI PAŽNJU NA TUBERKULOZU”

 

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 2016. godine tuberkuloza (TB) predstavlja deveti po učestalosti uzrok smrti u svetu i vodeći uzrok smrti od jednog infektivnog agensa, učestaliji u odnosu na HIV/AIDS.
Iste godine procenjeno je da je oko 1,3 miliona HIV negativnih osoba umrlo od tuberkuloze (u odnosu na 1,7 miliona u 2000.), kao i 374.000 osoba koje žive sa HIV-om.

Procenjeno je da je ukupno 10,4 miliona ljudi obolelo od tuberkuloze u 2016. godini, od toga 90% odraslih, 65% muškaraca i 10% osoba koje žive sa HIV-om (74% u Africi) i 56% u pet zemalja: Indiji, Indoneziji, Kini, Filipinima i Pakistanu.

Rezistentna tuberkuloza predstavlja stalnu opasnost. U 2016. godine zabeleženo je 600.000 novih slučajeva TB rezistentnih na rifampicin u svetu, od čega je 490.000 imalo multirezistentu tuberkulozu (MDR TB). Skoro polovina (47%) slučajeva MDR TB su bili stanovnici Indije, Kine i Ruske Federacije.

U Evropskoj uniji i Evropskoj ekonomskoj zajednici (EU/EEA) godišnje se prijavljuje oko 60.000 slučajeva oboljevanja od TB. Stopa prijavljivanja se smanjuje samo za oko 5% svake godine. Potreban je pad od najmanje 10% da bi se postigli ciljevi održivog razvoja i ciljevi globalne strategije za eliminaciju TB kao javnozdravstvenog problema.

Tokom 2017. godine održana je prva globalna ministarska konferencija SZO o TB, u kojoj je preko 120 nacionalnih delegacija, uključujući i delegaciju Republike Srbije, usvojilo „Moskovsku deklaraciju o zaustavljanju tuberkuloze”.

Srbija se, kao i svake godine, i 24. marta 2018. godine pridružuje svetskoj kampanji obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze.
Ove godine će posebna pažnja biti posvećena zajedničkim naporima svih ključnih institucija i organizacija da se skrene pažnja da i dalje veliki broj ljudi u našoj zemlji boluje od tuberkuloze i da zapostavljanje kontinuiranih napora na kontroli ove bolesti može biti opasno i u zemljama sa niskim opterećenjem, zbog prisustva rezistentnih oblika bolesti koji se teže leče i povećanu mobilnost stanovništva .