Svetski dan borbe protiv hepatitisa, 28. juli 2018. godine. “Eliminišimo hepatitis, testirajmo se i lečimo”

Svake godine 28. jula se obeležava Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Cilj obeležavanja je podizanje svesti javnosti o važnosti prevencije, rane dijagnoze i lečenja, jer su virusni hepatitisi i dalje veliki globalni javnozdravstveni problem. Tema i poruke ovogodišnje kampanje obeležavanja Svetskog dana virusnih hepatitisa SZO-a i Svetskog saveza za hepatitis (World Hepatitis Alliance) su Eliminšimo hepatitis (Eliminate hepatitis), Testiraj. Leči. Hepatitis (Test. Treat. Hepatitis), Pronađi izgubljene milione (Find the Missing Millions).

Oko 325 miliona ljudi u svetu živi sa virusnim hepatitisom, a da 290 miliona od njih to ne zna. Dakle, 9 od 10 zaraženih ljudi ne zna da su zaraženi! Bez pronalaženja nedijagnostikovanih i pružanja zdravstvene zaštite ljudi će se i dalje zaražavati i milioni će i dalje patiti i umirati. Virusni hepatitisi su odgovorni za 1.34 miliona smrti godišnje. Od 2010.godine Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je ustanovila 28. jul kao dan obeležavanja borbe protiv Hepatitis-a. Ovaj dan je odabran u čast rođendana nobelovca prof. Blumberga-a, koji je otkrio virus Hepatitis-a B.
Hepatitis B i C su hronične infekcije koje mogu da ne pokazuju simptome dugi vremenski period, ponekad godinama, pa i decenijama.
Virusni hepatitisi B i C predstavljaju glavne zdravstvene izazove koji prema procenama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) pogađaju 325 miliona ljudi širom sveta. Među glavnim su uzročnicima karcinoma jetre, što dovodi do više od milion smrtnih slučajeva godišnje, a taj broj se može uporediti sa smrtnim slučajevima izazvanim tuberkulozom i HIV-om zajedno. Dok su smrti povezane sa tuberkulozom i HIV-om u opadanju, broj smrti koje su povezane sa hepatitisom se povećava.
Ovogodišnja kampanja obeležavanja Svetskog dana hepatitisa ima za cilj da zdravstvene radnike i druge stručnjake, ali i i sve osobe u riziku podseti na važnost prevencije i ranog otkrivanja i mogućnosti lečenja ovih infekcija kako bi se doprinelo postizanju glavnog cilja prve Globalne inicijative strategije 2016-2021: Eliminiacija virusnih hepatitisa u budućnosti.
Veliki broj ljudi koji ima hepatitis B ili C, zbog oskudnih ili nikakvih simptoma ovih bolesti, to ne zna.
Nizak stepen obuhvata testiranja i lečenja je navažniji jaz koji treba rešiti kako bi se dosegli globalni ciljevi eliminacije do 2030.godine.
Rano otkrivanje i pravovremeno lečenje je važno za smanjenje zdravstvenih komplikacija koje mogu nastupiti kao posledica hronične infekcije ali i za prevenciju širenja virusnih hepatitisa u društvu.
Hepatitis može biti sprečen, dijagnostikovan, tretiran i čak izlečen!
Zbog toga vas pozivamo da podržite kampanju i date svoj doprinos podizanju svesti o važnosti prevencije virusnih hepatitisa.

Epidemiološke karakteristike virusnih hepatitisa B i C u Republici Srbiji

U 2017. godini registrovano je ukupno 713 slučajeva virusnih hepatitisa B i C (0,3% svih zaraznih bolesti koje podležu obaveznom prijavljivanju u skladu sa zakonskom regulativom) što je za 16% manje nego prethodne godine (844 slučaja), odnosno za trećinu (39%) manje u poređenju sa 2013. godinom (1112 slučajeva). Registrovano je dvostruko više muškaraca. U 2017. godini registrovane su dve osobe umrle od akutnog virusnog hepatitisa B, kao i jedna osoba umrla od hroničnog virsunog hepatitisa C. Mortalitet registrovan 2017. godine je najniži mortalitet registrovan u prethodnih pet godina (0,04/100000 stanovnika).
U 2017, najniži rizik obolevanja od hepatitisa B i C se, kao i prethodnih godina, registrovan je kod dece uzrasta do 14 godina, a najviši rizik je registrovan u uzrasnim grupama 30–39 godina i 40–49 godina.

Uzrasno-specifična stopa virusnih hepatitisa B i C, Republika Srbija, 2017.
Od 2006. godine sprovodi se obavezna imunizacija protiv virusnog hepatitisa B dece u prvoj godini života, kao i nevakcinisane dece u 12. godini života. Ova visoko efektivna preventivna mera je doprinela da se u poslednjih 20 godina (1998–2017.) registruje jasan trend smanjenja broja osoba obolelih od akutnog hepatitisa B (125 u 2017. prema 429 slučajeva u 2001. godini). S druge strane registruje se trend porasta registrovanih slučajeva hroničnih virusnih hepatitisa B i C.

U Zavodu za javno zdravlje Leskovac od septembra 2002. godine pri Centru za kontrolu i prevenciju boleasti radi Savetovalište za SIDU. Pored testiranja na HIV u savetovalištu se vrši i testiranje na Hepatitise B i C. U savetovalištu za SIDU Zavoda, rade dva epidemiologa, dr Jadranka Krasić i dr Zorana Kulić. Savetovalište ima zasebnu prostoriju u kojoj se obavlja rad.
Dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje može se obaviti svakodnevno u od 8 do 15h. Savetovanje i testiranje može se obaviti zajedno, ali se može uraditi i samo savetovanje bez testiranja. ZZJZ Leskovac ima obučene savetnike i medicinske tehničare obučene za rad brzim testovima. Testiranje je tokom cele godine besplatno.
U savetovalištu DPST ZZJZ Leskovac u januar-decembar 2017.godini testirano je na hepatite B i C 99 lica što je za 25,31 % više nego u 2016.godini kada je testirano 79 lica.

Epidemiološke karakteristike virusnih hepatitisa B i C na Jablaničkom okrugu

U 2017. godini registrovano na teritoriji Jablaničkog okruga je ukupno 5 slučajeva virusnih hepatitisa B i C i 10 nosilaštva virusnih hepatitisa B i C što je za 29,1% manje uodnosu na 2016 godinu,kada je registrovano 7 slučajeva virusnih hepatitisa B i C i 10 nosilaštva virusnih hepatitisa B i C . Registrovano je dvostruko više obolelih muškaraca u odnosu na žene 2016 i 2017godini. U 2017. i 2016 godini nisu registrovani smrtni slučajevi od virusnog hepatitisa B i C..
U 2017, najniži rizik obolevanja od hepatitisa B i C se, kao i prethodnih godina, registrovan je kod dece uzrasta do 14 godina, a najviši rizik je registrovan u uzrasnim grupama 30–39 godina i 40–49 godina.
Kod najvećeg broja obolelih, u 2017 i 2016.godini i prethodnih godina, pretpostavljeni način transmisije je na teritorijio Jablaničkog okruga je ostao nepoznat .
Uzrasno-specifična stopa virusnih hepatitisa B i C, na Jablaičkom okrugu , 2017.
Od 2006. godine sprovodi se obavezna imunizacija protiv virusnog hepatitisa B dece u prvoj godini života, kao i nevakcinisane dece u 12. godini života. Ova visoko efektivna preventivna mera je doprinela da se u poslednjih 20 godina (1998–2017.) registruje jasan trend smanjenja broja osoba obolelih od akutnog hepatitisa B 2 u 2017 u odnosu na predhodni period. S druge strane registruje se trend porasta registrovanih slučajeva hroničnih virusnih hepatitisa B i C.

Zavod za javno zdravlje Leskovac će, kao i svih ranijih godina, nastaviti sa besplatnim savetovanjem i testiranjem klijenata na hepatitis B i hepatitis C tokom cele godine.

Ukratko o hepatitisima!

Šta je hepatitis?
Hepatitis je virusno zapaljenje jetre. Izazivaju ga virusi hepatitisa (A,B,C,D,E, i drugi). Kod nekih osoba bolest dobija hroničan tok i vremenom može dovesti do ciroze ili tumora jetre.

Koji su simptomi hepatitisa?
Kod određenog broja inficiranih može se javiti žutica, uz pojavu tamne mokraće i svetle stolice te malaksalost, slab apetit, glavobolja, muka, gađenje na masnu hranu, simptomi slični gripu…
Često, bolest dobija hroničan tok kada ne daje nikakve simptome.

Kako neko može dobiti hepatitis?
Virusi hepatitisa B, C i D se mogu dobiti na sledeće načine:
• Nezaštićenim seksualnim odnosom sa zaraženom osobom.
• Upotrebom zaraženog pribora koji se koristi pri intravenskom ili intranazalnom korišćenju droga ili ubrizgavanju lekova.
• Tokom hemodijalize (retko).
• Putem transplantacije organa sa inficiranog donora, transfuzijama krvi i krvnih produkata, sperme, organa i tkiva (danas veoma retko jer se vrši obavezno testiranje darova davaoca).
• Akcidentalno – ubodom na iglu ili oštar instrument ili izlaganjem krvi inficiranih osoba (često kod zdravstvenih radnika).
• Ako se koriste nesterilni instrumenti pri operacijama, intervencijama, invazivnim procedurama, stomatološkim i drugim intervencijama kojima se narušava integritet kože (tetovaža, akupunktura, pirsing, kozmetičke procedure)
• Korišćenjem zajedničkog pribora za ličnu higijenu (četkice za zube, brijači, mašinice za šišanje, makazice za nokte) sa osobom koja je inficirana
• Sa zaražene majke na novorođenče.
Hepatitis A se prenosi kontaminiranom hranom ili vodom kao i prljavim rukama.

Kako se otkriva i potvrđuje infekcija virusom hepatitisa?
Infekcija virusom hepatitisa otkriva se laboratorijskim ispitivanjem krvi.
Potrebno je da se sa rezultatima analiza i uputom izabranog lekara javite infektologu.

Lečenje virusnog hepatitisa
Lečenje hepatitisa ima za cilj da ublaži i uspori tok bolesti i odloži pojavu hroničnog hepatitisa ili ciroze jetre.

Sprečavanje širenja zaraze
Za osobe inficirane virusom hepatitisa B, C i D savetuje se:
• Kada je reč o Hepatitis B virusnoj infekciji, najbolja preventivna mera je vakcinacija i to svih osoba iz grupa sa povećanim rizikom i sve novorođene dece.
• Seksualni partneri i osobe koje žive u domaćinstvu sa osobom inficiranom virusom hepatitisa B, C ili D treba da se vakcinišu vakcinom protiv hepatitisa B, ukoliko se laboratorijskim testovima dokaže da su seronegativni.
• Ako koristite droge, prijavite se na lečenje. Ne smete koristiti zajedničke igle, špriceve i ostali pribor za ubrizgavanje droge ili leka kao ni zajedničke cevčice za ušmrkavanje kokaina.
• Treba da imate sopstveni i nedeljiv pribor za ličnu higijenu (brijači, četkice za zube, pincete, makazice, mašinice). Posekotine pokriti hanzaplastom.
• Ne smete biti dobrovoljni davaoci krvi, organa, tkiva i sperme.
• Ako imate stabilnu dugogodišnju vezu nema potrebe da menjate svoje seksualne navike, a upotrebom kondoma rizik od zaražavanja partnera se još više smanjuje. Partneru treba predočiti činjenice o svom zdravstvenom stanju i porazgovarati o eventualnom testiranju partnera.
• Redovno praćenje kod infektologa, zdrava ishrana (bez puno masti, češći lagani obroci), apstinencija od alkohola i droge.

Obaveštavamo sve zainteresovane sa Jablaničkog okruga da će Savetovalište za dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, hepatitise i polno prenosive bolesti pri ZZJZ Leskovac raditi besplatno testiranje na hepatite B i C, 27.8.2018. god. od 7-15 časova i u subotu 28.7.2018. god. od 8-12 časova.