OD 31. jula 2023. GODINE PREGLEDI U MOBILNOM MAMOGRAFU U LESKOVCU

 

MOBILNI MAMOGRAF U LESKOVCU POČINJE SA RADOM OD 14.06.2021. - ZZJZ Leskovac Od 31. jula 2023. godine sve žene Grada Leskovca, starosti između 45 i 69 godina i kao i žene posle 40.godine koje imaju blisku rođaku obolelu i lečenu od raka dojke, moći će urade skrining raka dojke na mamografu koji će biti postavljen na platou ispred Doma zdravlja Leskovac

MAMOGRAFIJA | eGinekolog

 

Mamograf čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” uz podršku Ministarstva zdravlja u periodu od 31.7.2023. godine vršiće organizovani skrining raka dojke na teritoriji Grada Leskovca.

U mobilnom mamografu se mogu pregledati žene starosti od 45-69 godina, koje u zadnje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i žene posle 40.godine koje imaju blisku rođaku obolelu i lečenu od raka dojke.

 

Zakazivanje pregleda,  vršiće se od 24. jula u dve smene od 8-18 časova na sledeće  brojeve telefona:

od 08 – 14               016 214 324   ili    062 80 10 750

od 14 – 19               016 214 323   ili     062 80 10 750

Pokretni mamograf je ispred Doma zdravlja boravio od 14.6. – 13.8. 2021. godine i tada je mamografski pregled obavilo 1110 žena date ciljne grupe.

Kada se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u preko 90% slučajeva. Samim načinom lečenja, koje je kraće i efikasnije, podiže se kvalitet života obolelih i lečenih žena.

Rak dojke predstavlja vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu se godišnje registruje skoro 1.700.000 obolelih žena, dok od iste bolesti svake godine umre preko pola miliona njih. Prema najnovijim procenama SZO i Međunarodne agencije za istraživanje raka, samo u Evropi je obolelo više od pola miliona žena od raka dojke. Procenjena stopa obolevanja u Evropi je iznosila 74,4/100.000 žena. Srbija se sa procenjenim stopama nalazi na 20. mestu u odnosu na 40 evropskih zemalja. Žene u Srbiji se nalaze u srednjem riziku obolevanja od ove vodeće maligne lokalizacije.

Prema istim procenama, 137.000 žena je umrlo u Evropi od raka dojke i procenjena stopa mortaliteta iznosila je 14,9/100.000. Žene u Srbiji nalaze se u visokom riziku umiranja od raka dojke. Srbija se sa procenjenim stopama mortaliteta u odnosu na 40 evropskih zemalja nalazi na prvom, odnosno drugom mestu zajedno sa Crnom Gorom.

Rak dojke je vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju kod žena u Srbiji. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji je registrovano 4494 novoobolelih i 1766 umrlih žena od raka dojke. Stopa obolevanja od raka dojke kod žena u Republici Srbiji iznosila je 67,2 na 100.000, a stopa umiranja 20,7 na 100.000 žena.

U odnosu na prethodni period, zabeležen je porast uzrasno-specifičnih stopa obolevanja od 40. godine života, a najviše stope obolevanja su zabeležene u najstarijim uzrastima – od 60. do 74. godine života.

Kada govorimo o umiranju od malignih tumora dojke primećuje se blagi porast već u uzrastu od 45. godine, ali najviše stope umiranja su i dalje u uzrastima od 55. do 74. godine života.

Visoke stope obolevanja u uzrastima od 55. do 74. godine prate u istim uzrastima i visoke stope umiranja, što najverovatnije govori o kasnom javljanju žena tog uzrasta, kada je maligna bolest već u uznapredovalom stadijumu, odnosno već su prisutne udaljene metastaze na susednim organima.

Rak dojke je jedan od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena u Srbiji. Meren godinama izgubljenog života rak dojke je na 3. mestu kao uzrok smrti kod žena starosti 45–64. godine, posle cerebrovaskularnih bolesti i ishemijske bolesti srca.

Visoka učestalost obolevanja od raka dojke mora se u izvesnoj meri pripisati činjenici da do danas nisu otkriveni ili do kraja razjašnjeni svi uzroci njegovog nastanka, pa su dometi primarne prevencije, u tom smislu, limitirani. Imajući tu vrstu ograničenja u vidu, kao jedino dokazano efikasno rešenje za smanjenje stope umiranja od ove bolesti nameće se njeno rano otkrivanje, odnosno sekundarna prevencija. Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i iskustva evropskih zemalja u sprovođenju populacionih skrining programa, u Republici Srbiji je u decembru 2012. godine započet program organizovanog skrininga raka dojke koji ima za cilj smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti.

Peti ciklus organizovanog skrininga raka dojke je u toku. U 2021. godini pregledano je ukupno 29.514 žena  i otkriveno je 39 karcinoma. U organizovanom skriningu učestvuje 35 opština, kao i dva mobilna mamografa.

Instituti i zavodi za javno zdravlje širom zemlje u saradnji sa predstavnicima lokalnih samouprava organizuju promotivne aktivnosti kako bi uticali na to da što veći broj žena obavi preventivni pregled u cilju ranog otkrivanja raka dojke. Otkrivanjem raka dojke u ranoj fazi bolesti stvara se mogućnost za njegovo efikasno lečenje. Pravovremenom primenom odgovarajuće savremene terapije i daljim kontinuiranim tretmanom, moguće je očuvati zdravlje i značajno unaprediti kvalitet života obolelih žena.

Vrlo je bitno redovno sprovoditi pregled dojki i to sledećim kalendarom pregleda:

 • Obavite samopregled dojki jednom mesečno
 • Uradite preventivni klinički pregled kod lekara jednom godišnje
 • Uradite ultrazvučni pregled dojki po preporuci lekara
 • Uradite mamografiju do 50. godine jednom, posle 50. godine svake druge godine obavezno.

Skrining podrazumeva pregled naizgled zdravih osoba bez prisutnih simptoma i znakova bolesti, sa ciljem što ranijeg otkrivanja određene bolesti, u takozvanoj latentnoj fazi kada se osoba po pravilu ne javlja lekaru.

Skriningom se mogu otkriti rane promene kada su mogućnosti za lečenje i izlečenje najveće. Ovo je naročito značajno kada su u pitanju maligni tumori gde rezultati lečenja u velikoj meri zavise od uznapredovalosti bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze. Ne zna se tačan razlog za nastanak karcinoma dojke, postoji niz faktora rizika i na neke od njih ne možemo da utičemo:pol (zastupljeniji kod žena neko kod muškaraca), zastupljeniji je kod starijih nego mlađih žena, genetska predispozicija. Sa druge strane postoje faktori rizika na koje možemo da utičemo  kao što je prestanak pušenja, stilovi života, itd.

Ali ono što zaista možemo je da je što ranije otkrijemo, jer kada otkrijemo karcinom dojke na vreme on je izlečiv. Kada se on otkrije dok je još mali može da se izvede poštedna operacija i tada žena nema neke veće posledice i ona može da živi dugo i kvalitetno.

Do 2013. godine u Srbiji je postojao tzv. oportuni skrining, što znači da se osoba podvrgava pregledu na sopstvenu inicijativu, na osnovu individualne odluke ili odluke njenog lekara dok od 2013. godine se kreće sa sprovođenjem organizovanog skrininga, koji podrazumeva organizovano, masovno pozivanje ciljne populacije na testiranje koje je unapred planirano, sa jasno definisanom metodologijom, vrstom testa i kontrolom kvaliteta rada.

Organizovani skrining se radi u ciklusima na nekoliko godina (2 ili 3, u zavisnosti od vrste skrininga. Organizovani skrining je organizaciono zahtevan i složen proces pa je zato neophodno postepeno širiti teritoriju na kojoj se sprovodi u skladu sa obezbeđivanjem svih potrebnih materijalnih i finansijskih uslova kao i edukacije zdravstvenih radnika.

Organizovani skrining u Republici Srbiji pa tako i na Jablaničkom okrugu se sprovodi na rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i debelog creva.

Organizovani skrining na rano otkrivanje raka dojke, sprovodi se kod žena starosti 50-69 godina, mamografskim pregledom, koji se kod žena ove starosti sprovodi svake druge godine. Mamografija predstavlja „zlatni standard“ u otkrivanju karcinoma dojke. To je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija slika pomoću rendgenskih (X) zraka na aparatu koji se zove mamograf i praktično je najadekvatnija metoda za otkrivanje malignih tumora dojki minimalnih dimenzija, koji se ne mogu napipati. Ako se tumor otkrije u ovoj fazi bolesti, kada je dimenzija manjih od 1cm, dok nije prešao u agresivnu formu i dao metastaze, prognoza je dobra i može se postići potpuno izlečenje.

Samo mamografsko snimanje traje svega nekoliko minuta. Svaka dojka se pregleda u dve projekcije (CC i MLO) pri čemu rendgen tehničar dojku postavlja između dve ploče koje se pomeraju i pri tome vrše pritisak na dojku u trajanju od nekih 10-tak sekundi što žena oseća kao manju nelagodnost. Doza zračenja koju pacijentkinja primi pri mamografskom snimanju je minimalna i praktično je jednaka je količini zračenja koja se apsorbuje za vreme jednog prekookeanskog leta te je strah od zračenja potpuno neopravdan.

Kada govorimo o skriningu na rano otkrivanje raka dojke, žene se pozivaju, obično telefonski, putem kol centra domova zdravlja. U domovima zdravlja se obavlja mamografski pregled i prvo čitanje radiologa a drugo čitane se obavlja u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog nivoa.

Koliko često i u kom dobu žena treba da radi mamografski pregled?

– Mamografski pregled treba raditi na dve godine, ukoliko se radi o zdravoj ženi koja nema promene u tkivu dojki, ali to važi za žene uzrasta od 50 do 69 godina. Ženama koje u svojoj porodičnoj anamnezi imaju obolele od raka dojke, preporučuje se prva mamografija već u 45. godini zivota, a u konsultaciji sa izabranim lekarom može se uraditi i mnogo ranije. Ukoliko u međuvremenu, između obavljenih pregleda mamografijom, žena primeti bilo kakvu promenu na dojci obavezno treba da se javi svom izabranom lekaru, koji će je nakon razgovora uputiti na odgovarajući pregled.

Koliko traje ciklus organizovanog skrininga?

Zašto ultrazvuk ne može da zameni mamografiju?

– Mamografija je zlatni standard kada govorimo o ranom otkrivanju raka dojke. Ultrazvučni pregled za žene starosti od 50 do 69. godina može biti samo dopunski pregled, ali dijagnoza raka dojke se postavlja mamografijom. U određenom životnom dobu, kod mlađih žena se radi ultrazvučni pregled tkiva dojke, zbog građe dojki, ali nakon 45 godine prvi izbor je uvek mamografija.

Da li je pregled bolan i kako žena treba da se pripremi?

– Mamografija je rendgenski pregled, izvodi se snimanjem obe dojke, postavljanjem dojki između dve ploče koje je pažljivo pritiskaju, kako bi se pregled obavio. Pregled vrše obučeni radiološki tehničari, sa pažnjom i veoma vešto i u potpunosti je bezbolan.

Koje promene mamografski snimak može da otkrije?

– Mamografski snimak može da otkrije benigne, kao i maligne promene koje se ne mogu napipati ili otkriti drugim vrstama pregleda. Nakon čitanja mamografskog snimka od strane dva obučena radiologa sačinjava se izveštaj, odnosno ženi šalje rezultat koji potvrdjuje da je žena zdrava i da u tkivu dojki nema patoloških promena. Čitanje mamografskog nalaza obavljaju uvek dva nezavisna radiologa, a u slučaju neslaganja mišljenja, obavlja se supervizija. Žene sa promenama u tkivu se upućuju na dopunsku dijagnostiku najčešće u bolničke ustanove u kojima se sumnja na dijagnozu raka dojke, potvrdi ili odbaci.

Je li ovaj pregled na bilo koji način štetan za ženu?

– Mamografski pregled je bezbolan, kratko traje i ne može biti štetan po zdravlje žene, jer se emituju zanemarljive doze zračenja prilikom izvođenja pregleda. Moderni uređaji za mamografiju upotrebljavaju x- zrake male energije, a apsorbovana energija po jednom snimanju (četiri mamografske slike) iznosi oko 0,18 mSv (milisiverta) što ne predstavlja rizik po zdravlje žene. Takođe, ovo snimanje je ciljano i sa malom dozom se zrači samo tkivo dojke, dok su ostali organi zaštićeni od zračenja.

Koliko se čeka na ovaj pregled?

– U mobilnom mamografu se pregled čeka nekoliko dana u skladu sa zakazanim terminom. Žena može da se javi na prosleđeni broj telefona ili da pošalje mejl na skrining_mamografija@batut.org.rs , biće kontaktirana i dobiće veoma brzo termin za mamografiju.

Zašto je važno da žene budu informisane o svemu što mamografija otkriva i koliko je važna uloga medija u tome?

– Informisanost žena je jako važna, jer odazivanjem na pregled mamografijom kod žena se može otkriti bolest u ranoj fazi, kada je izlečenje moguće u preko 90% slučajeva. Ukoliko su potrebne hirurške intervencije te procedure su poštednije ako je bolest otkrivena u ranoj fazi, a kvalitet života obolele žene je mnogo bolji u odnosu na život žena kod kojih se bolest otkrije u kasnoj fazi. Takođe, uloga medija je važna u smislu stalnog podsećanja žena o važnosti brige o svom zdravlju. Uloga medija je ključna i predstavlja važan instrument u prenošenju zdravstvenih informacija ka ženama kojima je ova vrtsta pregleda potrebna.

Za kraj nekoliko preporuka

 • Ukoliko imate 50+ godina- uradite mamografiju.
 • Ukoliko ste mamografiju u svojoj pedestoj uradili prvi put i sve je bilo u redu, uradite sledeću mamografiju za 2 godine.
 • Ukoliko u vašoj porodičnoj anamnezi registrujete rak dojke kod najbližih srodnica, javite se lakaru već sa 30 godina i tražite prvi pregled, lekar će odlučiti koja će vrsta pregleda to biti.
 • Ukoliko imate manje od 40. godina i u porodičnoj anamnezi nemate rak dojke kod srodnica, vi treba da obavite samo ultrazvučni pregled. Obratite se ginekologu ili lekaru opšte medicine i recite da želite preventivni pregled
 • Da li znate da ne postoji opasnost od posledica zračenja prilikom mamografije. Jedna mamografija nosi istu količinu zračenja kao i let avionom u trajanju od 10 sati.
 • Ukoliko ste iz Beograda, iskoristite jednostavan način da se pregledate i uradite mamografiju.  Mobilni mamograf je od 31. jula 2023. godine na platou ispred DZ Leskovac i ostaće u Leskovcu u zavisnosti od zaineresovanosti nas žena. Radno vreme je od 8 do 18 časova, svakog radnog dana i vikendom.
 • Ukoliko želite da se pregledate zakažite pregled putem telefona

  od 08 – 14               016 214 324   ili    062 80 10 750

  od 14 – 19               016 214 323   ili     062 80 10 750

  (pozovite od 8 do 18 h, svakog radnog dana od 24.7.2023. godine).

Organizovani skrining raka dojke se u Leskovcu organizovano sprovodi od 2014. godine i to 1/3 poziva bi trebala da se obavlja u DZ Leskovac, a 2/3 u OB Leskovac. Nažalost, već skoro 4 godine Jablanički okrug i Grad Leskovac, korisnice usluga zdravstvene zaštite nisu u mogućnosti da urade redovne preglede u ovim ZU, kao i organizovani skrining. Mamografi u OB i DZ Leskovac su neispravni. Pored mnogih apela i prema Kancelariji za skrining raka i MZ, još uvek nije obezbeđen novi mamograf. U 2021. godini, od  14.6. – 13.8. 2021. godine, bio postavljen mobilni mamograf ispred DZ Leskovac i za kratak period od nešto malo više od mesec dana pregledano je preko 1000 žena. Iskoristite datu mogućnost da u narednom periodu od 31. jula uradite mamografju svojih dojki i mislite o sebi! Zakažite pregled na vreme od 24. jula 2023. godine i odvojite minut za sebe!

Ono što je značajno što dobar deo žena koje prvi put obave mamografski pregled nastave i da se redovno kontrolišu, tako da i na taj način podižemo svest žena o značaju preventivnih pregleda.

Redovno kontrolišite svoje zdravlje!

Izbor zdravih stilova života pravi je način da uspostavite ravnotežu i smanjite rizik od obolevanja.

Praveći male i postepene korake činite promene na duge staze.