Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar 2014.

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost osiguravanja životnog okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.
Međunarodni dan starijih osoba je poseban dan za starije osobe širom sveta. Slogan ovogodišnje kampanje „Ne zapostavimo nikoga: promovišimo društvo za sve generacije” izabran je sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na činjenicu da će starenje populacije i populaciona dinamika oblikovati ključne izazove za razvoj sa kojima će se svet suočiti u 21. veku. Neobraćanje pažnje na starije osobe znači da se ne obraća pažnja na 20 posto svetske populacije do 2030. godine, kada će biti više ljudi starijih od 60 godina nego dece mlađe od 10 godina, pri čemu će te brze promene u starosnoj strukturi pre svega zahvatiti zemlje u razvoju. Ako je naš cilj da izgradimo „budućnost kakvu želimo”, moramo obratiti pažnju na stanovništvo starije od 60 godina za koje se očekuje da se dostići broj od 1,4 milijarde do 2030. godine.
Ciljevi ovogodišnje kampanje usmereni su na:
1.      Isticanje ključnih principa na kojima počiva agenda razvojnog plana UN nakon 2015. godine, koja nikoga ne zapostavlja i uključuje pitanja koja najviše brinu starije osobe.
2.      Skretanje pažnje na činjenicu kako pitanja starenja lako postaju fokus interesovanja različitih grupa ako je osigurano njihovo uključivanje.

Obeležavanje ovogodišnjeg Međunarodnog dana starijih osoba će nam omogućiti uvid u rezultate velikog i kompleksnog procesa izrade razvojnog plana UN nakon 2015. godine koji je započet sumiranjem gledišta ljudi širom sveta – bogatih, siromašnih, sa juga i severa, žena i muškaraca, starih i mladih, urabanih i ruralnih – sa namerom da upozna donosioce odluka o tome šta ljudi žele da vide u novom setu razvojnih ciljeva. Zemlje članice su koristile ove informacije ravnopravno sa stručnim mišljenjima na brojnim panelima, konsultacijama i istraživačkim dokumentima, kao osnovu za pregovaranje. Glavni princip koji ih je vodio je „Ne zapostaviti nikoga”. 

 

Centar za promociju zdravlja