Međunarodni dan dece obolele od raka

Najčešće maligno oboljenje kod dece je akutna leukemija, gde je i procenat izlečenja najveći, oko 70 odsto, a terapija traje 105 nedelja.
 Svake godine, više od 160.000 dece sa dijagnozom raka u svetu, a oko 90.000 umre od te bolesti.
 Uz brz i efikasan tretman, većina dece sa dijagnozom raka može da se izleči – ali globalna statistika izlaže šokantan disparitet – u razvijenim zemljama, oko 80% dece obolele od raka preživi, ova cifra pada na 20% ili čak 10% u svetske najsiromašnije zemlje, gde je teško da dobiju pristup informacijama, rane dijagnoze, nege i lečenja.
 Kada se dijagnostikuje dovoljno rano, a tretira sa odgovarajućim protokolima, oko 70% od dece sa rakom su izlečive. Međutim, danas samo 20% dece u svetu koristi od savremene medicinske dijagnostike i nege.
 Deca koja žive u nerazvijenim zemljama čine 80% svetske populacije dece. Neka od ove dece ima rak, a trenutno im je uskraćeno pravo lečenja.
 Lečenje i nega dece od raka zahteva čitav interdisciplinarni tim, da obezbede ne samo medicinski tretman deteta (što može uključiti operacije i zračenja), već i psihosocijalnu podršku za decu i celu porodicu.
 Bliska saradnja između medicinskog tima u bolnici i roditelja deteta smatra se suštinskom komponentom uspešnog lečenja i nege deteta.

Imajte na umu, kada ste u potrazi za informacijama na internetu …

• da svako dete sa rakom, bez obzira na finansijske ili socijalne klase, rase ili rodnog porekla zaslužuje najbolji mogući tretman i medicinsku negu,
• rezultati mogu da sadrže linkove ka informacijama vezanim za obolele od raka kod odrasle populacije, a to su često sasvim drugačije vrste raka nego kod dece, čak iako oni mogu da imaju iste ili slične oznake,
• rezultati mogu da sadrže informacije namenjene za različitim ciljnim grupama, na primer, informacije za onkologe, za čije razumevanje je potrebno veliko prethodno znanje i specijalističko obrazovanje,
• termini za pretragu mogu sadržati reč koja je drugačije napisana u Američkom i Britanskom engleskom jeziku (na pr. leukemije protiv leukemije, tumora protiv tumora),
• kvalitet informacija na Internetu je promenljiva,
• korisnici bi trebalo da budu svesni pitanja izvorne pouzdanosti i naučne zasnovanosti.
 „Rano otkrivanje … veća šansa” da je rak kod dece izlečiv ako se  rano dijagnostikuje i leči u za to specijalizovanim ustanovama.
 Pored organizovanog sistematskog nadzora nad zdravljem u cilju ranog otkrivanja oboljenja (kroz preventivne i kontrolne preglede u periodu od rođenja, pa do kraja redovnog školovanja koji se realizuju u domovima zdravlja),  važno je roditeljima i deci pružiti adekvatnu informaciju da obrate pažnju da  prepoznaju rane znake (upozorenja) bolesti  kao što su određene promene i uporni simptomi i da je neophodno potražiti što pre medicinsku pomoć.
Pažnju treba obratiti kada se pojave:
– promene  na očima i vidu ( nova razrokost, novo slepilo, izbočena očna jabučica),
– otekline u stomaku i karlici, na glavi i vratu, udovima, testisima, žlezdama,
– neobjašnjivo produžena temperatura   preko 2 nedelje,
–  neobjašnjiv gubitak težine, bledilo, umor, stvaranje  modrice ili krvarenje,
–  bolovi u kostima, zglobovima, leđima, i lako nastali prelomi,
–  neurološki znaci: promena ili pogoršanje hoda, ravnoteže ili  govora, glavobolja  više od dve nedelje sa ili bez povraćanja, uvećanje glave.
 Prognoza malignih bolesti u dečijem uzrastu zavisi od stadijuma bolesti, ali naša zemlja po učestalosti obolevanja od malignih bolesti kod dece ne odskače od drugih zemalja u regionu.

 Roditeljima se savetuje da razgovaraju o svojim zahtevima za informacijama sa svojim lekarom, koji zna specifične detalje o bolesti njihovog deteta.
 Deci sa rakom je potrebna pomoć svih!

 Načelnik Centra za promociju zdravlja
Prim. dr Vanja Ilić