Masovna okupljanja – Evropsko fudbalsko prvenstvo (EURO 2012)

Četrnaesto Evropsko prvenstvo u fudbalu (EURO 2012) održava se ove godine u dve zemlje, Ukrajini i Poljskoj, u periodu od 8. juna do 1. jula 2012. godine. Očekuju se stotine hiljada posetilaca, ljubitelja fudbala, iz EU i drugih evropskih zemalja. Za finalna takmičenja kvalifikovalo se 16 zemalja iz EU: Poljska, Republika Češka, Danska, Engleska, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Holandija, Portugal, Irska, Španija i Švedska, kao i tri zemlje koje nisu članice EU: Ukrajina, Rusija i Hrvatska. U Ukrajini će se održavati utakmice na stadionima u Donetsku, Lvivu, Kharkovu i Kijevu, a igraće reprezentacije Danske, Švedske, Nemačke, Holandije, Engleske, Francuske i Portugala.

Epidemija malih boginja u Ukrajini. Prema raspoloživim podacima, Ukrajina trenutno broji 46 miliona stanovnika. Od početka godine, zaključno sa trećim martom, Ministrastvo zdravlja Ukrajine prijavilo je 5127 slučajeva malih boginja. Epidemije su uglavnom registrovane u zapadnim delovima zemlje, sa najvećim brojem prijavljenih slučajeva u Lvivu (1416 slučajeva u 2012. godini, MCV1 obuhvat <40%). Ukrajinska vlada se od 2010. godine suočava sa problemom nedostatka vakcina za rutinsku imunizaciju. Prema nezvaničnim podacima, u Ukrajini je vrlo jak anti-vakcinalni lobi, a skepticizam među stanovništvom je doveo do izrazitog pada obuhvata vakcinacijom, koji je usledio nakon jednog smrtnog ishoda i nekoliko slučajeva kod kojih je bila potrebna hospitalizacija nakon vakciancije MMR vakcinom 2008. godine. U Ukrajini se od 2006. godine registruje stalni pad obuhvata vakcinacijom protiv bolesti koje se na ovaj način mogu prevenirati. Prema podacima SZO/UNICEF zvanični nacionalni obuhvat prvom dozom MMR vakcine (vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubele) u 2010. godini iznosio je svega 56,1%, a drugom 40,7%. Sličan, vrlo nizak obuhvat registrovan je i kada su u pitanju druge vakcine (DTP3 52%, Polio3 58%).

Procena rizika za posetioce. Kako su male boginje visoko zarazno oboljenje, a stope obuhvata vakcinacijom protiv ove bolesti u Ukrajini vrlo niske, izvesno je da će trenutna epidemija nastaviti da se širi, sve dok se ne uvedu efektivne mere kontrole, odnosno dodatna vakcinacija stanovništva. Na osnovu navedenog, rizik za obolevanje neimunih posetilaca (npr. nevakcinisani i oni koji nisu preležali oboljenje) na ovom masovnom okupljanju u Ukrajini smatra se visokim. Prema proceni rizika stručnjaka Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti u najvećem riziku su:

1. Sva deca koja nisu dostigla uzrast da bi bila vakcinisana prvom dozom MMR vakcine (preporučeno godište za vakcinaciju u zemljama EU je 12-18 meseci života).
2. Migranti i populacione grupe sa niskim pristupom zdravstvenim uslugama.
3. Pripadnici zajednica koje se prema svojim filozofskim ili religijskim stavovima protive vakcinaciji.
4. Osobe koje ne mogu biti vakcinisane zbog trajnih kontraindikacija.
5. Osobe koje iz nekih drugih razloga nisu bile vakcinisane i/ili izložene infekciji (nisu razvile prirodan imunitet).

U Ukrajini je prijavljen nizak obuhvat vakcinama za sve bolesti koje podležu rutinskoj imunizaciji u nekoliko poslednjih godina. Stoga je pažnju takođe potrebno obratiti i na rizik od pojave epidemija drugih vakcinama preventibilnih bolesti, uključujući rubelu, zauške, dečju paralizu, pertusis i difteriju.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju malih boginja u pojedinim zemljama Evrope, takođe postoji rizik da osobe inficirane malim boginjama kao posetioci prvenstva unesu ovo oboljenje.

Osobe koje su kompletno vakcinisane protiv malih boginja, ili su preležale bolest, su u veoma malom riziku da obole.

Preporuke. Veoma je važno da se sve osobe koje planiraju da putuju u Ukrajinu a nisu potpuno vakcinisane protiv malih boginja ili nisu preležale ovu bolest i tako stekle prirodni imunitet, vakcinišu u skladu sa nacionalnim Kalendarom vakcinacije. S obzirom na postojanje rizika obolevanja i od drugih vakcinama preventabilnih bolesti u ovoj zemlji, kao što su rubela, parotitis i difterija, putnici treba da provere svoj vakcinalni status i prime sve nedostajuće vakcine. Potrebno je obratiti se nadležnoj zdravstvenoj službi  pre planiranog putovanja.

Izvor:
Rapid Risk Asesment. Outbreak of measles in Ukraine and potential for spread in the EU, 2012 European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 2012
WHO Epidemiological Brief–No. 21 (Februarz 2012) Dostupno na: URL:
http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0004/159475/WHO_EPI_Brief_Feb_2012e.pdf
UEFA webpage (preuzeto 13. marta 2012) www.uefa.com/uefaeuro2012