4. februar – Svetski dan borbe protiv raka 2017.god.

    Narednih dvadeset godina najveći porast i u obolevanju i u umiranju od raka će biti u nerazvijenim i u srednje razvijenim zemljama gde je životni vek stanovništva sve duži i u kojima su prisutne najveće razlike u socioekonomskom statusu. U nerazvijenim zemljama i dalje će dominirati obolevanje i umiranje od karcinoma grlića materice, kao posledica visoke prevalencije infekcije humanim papiloma virusom (HPV), nepostojanja sistemske HPV imunizacije i odgovarajućih preventivnih programa (skrininga). U srednje razvijenim zemljama će i dalje vodeći karcinomi biti oni koji se dovode u vezu sa načinom života (pušenje, alkohol, fizička neaktivnost i nepravilna ishrana) kao što su karcinom pluća, dojke i debelog creva.
   Oko 30% svih smrtnih ishoda od malignih bolesti posledica je pušenja, prekomerne telesne težine, nepravilne ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti i konzumacije alkohola.
    Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup kontroli malignih bolesti. Na više od 80% svih malignih bolesti moguće je uticati modifikovanjem faktora rizika koji su odgovorni za pojavu bolesti. Ukoliko do bolesti ipak dođe, njen je ishod moguće poboljšati ranim otkrivanjem, terapijom i rehabilitacijom uz odgovarajuće palijativno zbrinjavanje.
   Jedan od značajanih problema u Srbiji predstavlja i neprepoznavanje rizičnog ponašanja i nedovoljno korišćenje pozitivnih iskustava iz razvijenih zemalja sveta u sprovođenju programa prevencije i ranog otkrivanja raka.
Ključne poruke kampanje se odnose na društvo, zajednicu i pojedinca.  

MI MOŽEMO da:
•    podstaknemo i preduzmemo akciju,
•    preveniramo rak,
•    skrenemo pažnju,
•    razvijemo zdravu okolinu,
•    poboljšamo pristup zdravstvenoj zaštiti obolelih od raka,
•    mobilišemo sve snage u borbi protiv raka,
•    izmenimo zdravstvenu politiku,
•    formiramo fondove za kontrolu raka, i
•    zajednički pojačamo uticaj u borbi protiv raka.

JA MOGU da:
•    izaberem zdrave stilove života,
•    razumem da rano otkrivanje spašava živote,
•    tražim podršku,
•    podržim druge,
•    preuzmem kontrolu nad svojom bolešću,
•    volim i budem voljena,
•    budem JA,
•    se posle lečenja raka vratim na posao,
•    podelim svoju priču sa drugima, i
•    glasno govorim o tome!