28.april: Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

 

Međunarodna organizacija rada prihvata zajedničku odgovornost ključnih aktera i podstiče ih da promovišu bezbednost i zdravlje na radu i kulturu rada i da ispune svoje moralne obaveze i odgovornosti za sprečavanje smrtnih slučajeva, kao i teških povreda na radnom mestu i profesionalnih oboljenja, što omogućava zaposlenima da se bezbedno vrate u svoje domove i svoje porodice na kraju radnog dana.

U vezi sa prethodno navedenim, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ustanovljavanju Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 17/10) i tako se pridružila obeležavanju Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i 28.april ustanovila za Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji..

Kada su u pitanju povrede na radu, procene Međunarodne organizacije rada, pokazuju da svaki dan 6300 ljudi umre od posledica povreda na radu ili bolesti u vezi sa radom, što predstavlja 2,3 miliona smrtnih slučajeva u svetu godišnje. Takođe, prema procenama Međunarodne organizacije rada godišnje se dogodi 337 miliona akcidenata na radnom mestu. U Republici Srbiji svake godine, u proseku, oko 40 zaposlenih smrtno strada neposredno na radnom mestu, a preko 1000 zaposlenih pretrpi teške povrede na radu.
Apoteka Vrbas odlučila je da obeležu Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu i uvrsti ga u svoj kalendar zdravlja sa ciljem da ukaže na neophodnost primene mera zaštite na radnim mestima na kojima postoji velika mogućnost povređivanja.