18. novembar – Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika

 

18. novembar Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika koji se obeležava svake godine sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti javnom zdravlju zbog rezistencije bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primene antibiotika. Najnoviji podaci pokazuju da se širom Evrope broj bolesnika zara?enih rezistentnim bakterijama povećava i da je rezistencija bakterija na antibiotike značajna pretnja javnom zdravlju.
Racionalna upotreba antibiotika može da doprinese prestanku razvoja i širenja rezistentnih bakterija i da pomogne da antibiotici sačuvaju svoju efikasnost i za buduće generacije.

1. Ključne poruke za opštu javnost
2. Poruke za lekare koji propisuju antibiotike u bolnicama
3. Ključne poruke za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

dr Biljana Stojanović, spec. mikrobiologije