15. februar 2014 – Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti

Prema poslednjim podacima od malignih bolesti u Srbiji je obolelo 339 dece uzrasta od 0 do 19. godina, a tokom iste godine od raka je umrlo 52 dece ovog uzrasta. Više od 2/3 novoobolele dece i više od polovine umrle su uzrasta od 0 do 14. godina. Kao i u većini zemalja i u Srbiji je registrovan porast stopa incidencije od malignih tumora, ali i smanjenje stopa mortaliteta. Petogodišnje preživljavanje dece obolele od raka u uzrastu od 0 do 14 godina značajno je poboljšano, sa manje od 50% do  skoro 80% danas.
Zdravstvena zaštita dece se obezbeđuje sprovođenjem preventivnih mera kroz redovne sistematske preglede i zdravstveno vaspitni rad. Sadržaj i obim preventivnih mera u oblasti zdravstvene zaštite predškolske, školske dece i omladine  je regulisan Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i o participaciji za 2012. godinu kojim se obezbeđuje 16 sistematskih  pregleda u ovim uzrasnim kategorijama.
Cilj sistematskih pregleda je očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje, suzbijanje i  rano otkrivanje bolesti i drugih poremećaja zdravlja. Prepoznavanje značaja  obavljanja redovnih sistematskih pregleda je od ključnog interesa za roditelje i decu.
Obavljanje redovnih sistematskih pregleda omogućava, organizovani  sistematski nadzora nad zdravljem od strane edukovanih zdravstvenih radnika kao i pružanje  adekvatnih  informacija deci i roditeljima kako  da  prepoznaju rane znake bolesti  u cilju blagovremenog lečenja.
Tokom 2012. godine u Srbiji je izvršeno 253.716 sistematskih pregleda novorođenčeta i odojčeta do 1. godine života. Sistematskim pregledima male dece    obuhvaćeno oko 214. 637 dece ili 100 % populacije ovog uzrasta. Obuhvat školske dece ovim pregledima u Srbiji u 2012. godini je iznosio 69%. 
 
Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti samo je jedna od prilika da se deci i njihovim porodicama u borbi sa ovom bolešću pruži podrška, ali i da se opšta javnost podseti na veličinu ovog problema.