RASPORED VAKCINACIJE SINOFARM VAKCINOM BEZ ZAKAZIVANJA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA OD 08.05.2021.

Vakcinacija SINOFARM vakcinom bez prethodnog zakazivanja termina (nezakazana lica) na teritoriji grada Leskovca vršiće se na navedenim lokacijama po sledećim danima:

  1. Hala Partizan08.05.2021.god. i od 10.05.2021-15.05.2021., 17.05.2021 – 22.05.2021 od 08-15 h
  2. OJ DZ Grdelica08.05.2021.god. i od 10.05.2021-15.05.2021., 17.05.2021 – 22.05.2021 od 08-15 h
  3. OJ DZ Vučje08.05.2021.god. i od 10.05.2021-15.05.2021., 17.05.2021 – 22.05.2021 od 08-15 h
  4. ZS Brestovac –  08.05.2021.god. i od 10.05.2021-15.05.2021., 17.05.2021 – 22.05.2021 od 08-15 h

Vakcinacija će se obavljati u sledećim isturenim punktovim- ambulantama Doma zdravlja Leskovac:

ZDRAVSTVENE AMBULANTE I ZDRAVSTVENA STANICA RADIĆE od 10.05.2021 do 14.05.2021 i od 17.05.2021 do 21.05.2021god.

  Zdravstvena ambulanta Pečenjevac radno vreme od 07-14 h

Zdravstvena ambulanta Manojlovac radno vreme od 07-14 h 

Zdravstvena ambulanta Turekovac radno vreme od 07 -14 h

Zdravstvena ambulanta Belanovac radno vreme od 07-14 h

Zdravstvena ambulanta Guberevac radno vreme od 07-14 h

Zdravstvena ambulanta Bogojevac radno vreme od 07-14 h

Zdravstvena ambulanta Razgojna radno vreme od 07-14 h

Zdravstvena ambulanta Bobište.radno vreme od 07-14 h

  Zdravstvena ambulanta Ančiki radno vreme od 07-14h

 Zdravstvena ambulanta Miroševce radno vreme od 07-14h

 Zdravstvena ambulanta Strojkovce radno vreme od 07-14

 Zdravstvena ambulanta Bunuški Čifluk radno vreme od 07-14 h

 Zdravstvena stanica Predejane radno vreme od 07-14 h

 Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica radno vreme od 07-14 h

  ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE: 11.05.2021, 13.05.2021,18.05.2021 i 20.05.2021 god.

Zdravstvena ambulanta Jašunja  radno vreme od 07-14h

Zdravstvena ambulanta Oraovica radno vreme od 07-14h

Zdravstvena ambulanta Orašac radsno vreme od 07-14 h

Zdravstvena ambulanta Draškovac radno vreme od 07-14 h

 

ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE

10.05.2021.,12.05.2021.,14.05.2021.,17.05.2021., 19.05.2021.,21.05.2021.god.

 Zdravstvena ambulanta Donja Lakošnica radno vreme od 07-14h

Zdravstvena ambulanta Donje Brijanje radno vreme od 07-14h

Zdravstvena ambulanta Babičko radno vreme od 07-14h

Zdravstvena ambulanta Barje radno vreme od 11 do 14h

 

ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE:  10.05. 2021. i 17.05.2021.god.

 Zdravstvena ambulanta Nakrivanj radno vreme od 08 do 14h

Zdravstvena ambulanta Velika Sejanica radno vreme od 07-14 h

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆ: 11.05. 2021.god. i 18.05.2021.god.

Zdravstvena ambulanta Tulovo radno vreme od 07-14 h

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE: 13.05. 2021.god.

Zdravstvena ambulanta Oruglica radno vreme od 09 – 12h

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE: 14.05. 2021., i 21.05.2021.god.

Zdravstvena ambulanta Velika Kopašnica radno vreme od 07-14h