OBAVEŠTENJE O COVID-19, 19.3.2020.

SVA LICA KOJA SU DOŠLA IZ INOSTRANSTVA (KOJI IMAJU REŠENjE GRANIČNOG SANITARNOG INSPEKTORA I ONI KOJI NEMAJU REŠENjE GRANIČNOG SANITARNOG INSPEKTORA) A KOJA SU DUŽNA SU DA SE JAVE  KOL CENTRU  ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC RADI NADZORA, KAO I SVA ZAINTERESOVANA LICA KOJA ŽELE DA DOBIJU INFORMACIJE U VEZI VIRUSA COVID-19, MOGU TO UČINITI POZIVANjEM SLEDEĆIH BROJEVA TELEFONA:

064/8648800,

064/8648801,

064/8648803,

064/8648804,

064/8648861;

od 7-15 časova i pripravnost ovih brojeva telefona do 22 časova. Ukoliko su brojevi zauzeti, molimo vas pošaljite sms na neko od ovih brojev sa sledećim podacima: ime, prezime, jmbg. adresa stanovanja, broj rešenja, datum prelaska granice i kontakt telefon. Lekari će vam se u najskorije vreme javiti na vaš telefon.

ZZJZ Leskovac