Svetski dan hrane 2015 – nagradni konkurs

U okviru obeležavanja Svetskog dana hrane, 16. oktobra 2015. godine, i kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane u 2015. godini, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” zajedno sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje raspisuje nagradni konkurs za decu u vrtićima i učenike u osnovnim školama. Konkurs se raspisuje za literarni sastav i likovni rad na temu „PRAVILNA ISHRANA – OD NjIVE DO TANjIRA”

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE„DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT“
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLjA
i
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLjA
RASPISUJU KONKURS
za literarni sastav i likovni rad u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane 2015. godine i obeležavanja 16. oktobra „Svetskog dana hrane“ – na temu:
„PRAVILNA ISHRANA – OD NjIVE DO TANjIRA”
Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Formiranje pravilnih navika u ishrani je važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti i količinama namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove proizvodnje, transporta, čuvanja i pripreme. Savremen način života doneo je i promenu u načinu ishrane koji karakterišu neredovni obroci, veći unos tzv.brze hrane, manji unos povrća i voća. Cilj aktivnosti kampanje je informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih.
Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, vrtići i škole mogu da dostave Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centru za promociju zdravlja, ul. Maksima Kovačevića br. 11. 16 000 Leskovac sa naznakom „Za nagradni konkurs Oktobar mesec pravilne ishrane”, do petka 9. oktobra 2015. godine.
Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, formata maksimalno do 35 puta 50 cm. Najbolji radovi na nivou okruga biće dostavljeni Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”do 16. oktobra 2015. godine koji će izabrati nabolje radove na nacionalnom nivou.
Centar za promociju zdravlja