Rezultati nagradnih konkursa 28. Nedelje zdravlja usta i zuba i Svetskog dana bez duvana 2018. godine

Povodom 28. Nedelje zdravlja usta i zuba i Svetskog dana bez duvanskog dima ZZJZ Leskovac je realzovao dva nagradna likovna i literalna konkursa na sledeće teme:

1. “Jedan pušač mnogo žrtava” – pristiglo je 60 likovnih radova iz 1 predškolske ustanove, 5 OŠ i 3 opštine Jablaničkog okruga.
Nagrađeni radovi naći će se na Kalendaru zdravlja za 2019. god, koji će biti promovisan 31.01.2019. godine
PREUZMITE SPISAK NAGRAĐENIH UČESNIKA NA KONKURSU

2. “Zdravi zubi u zdravoj porodici” – Realizovan u periodu od 14-20.5.2018. godine u 28 Nacionalnoj nedelji zdravlja usta i zuba.
Pristiglo je 90 likovnih radova i 6 literalna iz 10 predškolskih ustanova, 7 OŠ i 4 opšine Jablaničkog okruga. Nagrađeni radovi poslati su na Republičku smotru i sa aktivnostima biće predstavljeni na Simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji od 8-9.6.2018. u Leskovcu.
PREUZMITE SPISAK NAGRAĐENIH UČESNIKA NA KONKURSU

Nagrađeni radovi su:

Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/zavod/rezultatikonkursazubiiduvanskidim18.