REZULTATI ČETIRI LIKOVNO-LITERARNA KONKURSA U 2020 GODINI

REZULTATI 4 LIKOVNO-LITERARNA KONKURSA U 2020 GODINI, RASPISANIH POVODOM OBELEŽAVANjA NEDELjE ZDRAVLjA USTA I ZUBA, NEDELjE DOJENjA, SVETSKOG DANA HRANE I ZA KALENDAR ZDRAVLjA ZA 2021 GODINU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA I UČENIKA OŠ JABLANIČKOG OKRUGA na sledeće teme:

  1.  ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVE ZUBE”
  2. „PODRŽI DOJENjE – ZA ZDRAVIJU PLANETU”
  3. „ZDRAVLjE NA USTA ULAZI

i za Kalendar zdravlja ZZJZ Leskovac za 2021. godine

  1. “ŽIVOT BEZ DUVANA ZA BUDUĆNOST NAŠE DECE”

Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Leskovac u saradnji sa Institutaom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” raspisao je nagradne likovne i literarne konkurs na sledeće teme:  „ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVE ZUBE”;  „PODRŽI DOJENjE – ZA ZDRAVIJU PLANETU”  i  „ZDRAVLjE NA USTA ULAZI“  i za Kalendar zdravlja ZZJZ Leskovac za 2021. godine  “ŽIVOT BEZ DUVANA ZA BUDUĆNOST NAŠE DECE”

 Na Konkurs je ukupno pristiglo preko 400 radova, od toga 364 likovnih radova (114 iz predškolskih ustanova, 130 rada učenika od prvog do četvrtog razreda, 120 rada učenika od petog do osmog razreda osnovnih škola, 36 literarnih radova (od čega 31 od prvog do četvrtog razreda i 5 od petog do osmog razreda osnovnih škola).

Radovi su pristigli iz 3 opštine Jablaničkog okruga (Vlasotince, Leskovac sa Grdelicom i Vučjem i Medveđom) (21 škola i 14 predškolskih ustanova).U okviru svake kategorije izabrani su najbolji radovi. i najbolji radovi upućeni u IZJZ Srbije kojim učestvuju u izbor najboljih radova na Nacionalniom nivou. najbolji likovni i literarni radovi koji su  izabrani na nivou okruga, Zavod za javno zdravlje Leskovac je dostavio Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” do 20. novembra 2020. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja. Najbolji radovi svake od kampanja će biti štampani u vidu postera tokom 2021. godine. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno-promotivnog materijala u cilju kontinui-rane promocije zdravih stilova života.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou), već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstvenovaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou, kada epidemiološka situacija to dozvoli , a nagrade sa diplomama biće prosleđene školama i vrtićima okrga. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije, a najbolji radovi na okružnom nivou postavljamo ovom prilikom na sajtu ZZJZ Leskovac..

Radove je ocenjivao žiri  koji je pregledao sve pristigle radove, napravio selekciju i uži izbor radova i potom odabrao najbolje radove u svakoj od kategorija. Nagrađeno je 63 likovna I 10 literalna rada:

Rezultati konkursa u 2020 godini 1

 Rezultati konkursa u 2020 godini

Čestitamo svim nagrađenim učenicima i želimo im puno uspeha na Republičkom konkursu. Zahvaljujemo se svima na učešću, sa željom da i dalje stičemo zdrave navike od najranijeg detinjstva, promovišemo zdrave stilove života, partnerski i multidiciplinarno “Zajedno za zdravlje” vaspitanjem za zdravlje. Zbog aktuelne epidemiološke situacije nismo u mogućnosti da promovišemo nagrađene radove, alićemo nagrade sa diplomama i pohvalama ćemo dostaviti direktorima škola, a oni će uručiti nagrađenoj deci.

Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac