NAGRADNI KONKURSI UČENIKA I DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA JABLANIČKOG OKRUGA ZA 2020. GODINU

CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLjA
INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”
I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE LESOKOVAC

RASPISUJU KONKURS
ZA IZBOR NAJBOLjIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA
NA SLEDEĆE TEME:

1. „ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVE ZUBE”
2. „PODRŽI DOJENjE – ZA ZDRAVIJU PLANETU”
3. „ZDRAVLjE NA USTA ULAZI“

i za Kalendar zdravlja ZZJZ Leskovac za 2021. godine
4. “ŽIVOT BEZ DUVANA ZA BUDUĆNOST NAŠE DECE”

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstvenovaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi, kao i prevencije upotrebe duvana..

Za svaku od prve tri teme (1. „ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVE ZUBE” 2. „PODRŽI DOJENjE – ZA ZDRAVIJU PLANETU”i 3. „ZDRAVLjE NA USTA ULAZI“), po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrasta I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centru za promociju zdravlja,ul. Maksima Kovačevića 11 Leskovac, sa naznakom „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba”, odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja” i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane” najkasnije do 25. oktobra 2020. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Za temu 4. po tri najbolja likovna rada (4. “ŽIVOT BEZ DUVANA ZA BUDUĆNOST NAŠE DECE”) u kategoriji učenika uzrasta I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centru za promociju zdravlja, ul. Maksima Kovačevića 11 Leskovac, sa naznakom  „ Za konkurs-Kalendar zdravlja 2021“, najkasnije do 5. novembra 2020. godine .“ Radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5. Najbolji radovi biće štampani na Kalendaru zdravlja za 2021. godinu.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih Zavod za javno zdravlje Leskovac dostavlja Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” do 20. novembra 2020. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja. Najbolji radovi svake od kampanja će biti štampani u vidu postera tokom 2021. godine.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou), već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstvenovaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno-promotivnog materijala u cilju kontinui-rane promocije zdravih stilova života.