Nagradni konkursi tokom 2016. godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
UZ PODRŠKU MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

RASPISUJE KONKURSE ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA SLEDEĆE TEME:

1. “PODRŠKA MAMAMA DA DOJE BILO KADA I BILO GDE”
Konkurs je deo kampanje Nacionalna nedelje dojenja i namenjen je deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola na Jablaničkom okrugu. Predškolske ustanove treba da pošalju po tri najbolja likovna rada, a osnovne škole po tri najbolja likovna i literarna rada, na adresu – Zavod za javno zdravlje Leskovac, ul.Maksima Kovačevića 11,16000 Leskovac, sa naznakom „KONKURS – NACIONALNA NEDELJA DOJENJA”. Radove slati najkasnije do petka, 7. oktobra 2016. godine. Najuspešniji radovi na temu „Podrška mamama da doje bilo kada i bilo gde” na okružnom nivou biće nagrađeni na završnoj manifestaciji povodom Nacionalne nedelje dojenja u ZZJZ Leskovac.

2. “KLIMATSKE PROMENE MENJAJU POLJOPRIVREDU I ISHRANU”

Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola na temu. Molimo Vas da najkasnije do 7. oktobra 2016. god. dostavite po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji: – predškolski uzrast (3-6 godina) – učenici nižih razreda od I-IV razreda osnovnih škola (7-10 godina) – učenici viših razreda V-VIII razreda osnovnih škola ( 11-14 godina). Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, formata maksimalno do 35 cm x 50 cm. Radove dostavite Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centar za promociju zdravlja (soba 5 na I spratu), ul. Maksima Kovačevića 11, pod šifrom i sa naznakom za konkurs “OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE”. Najbolji radovi biće nagrađeni na manifestaciji povodom Svetskog dana hrane 16. oktobra, na nivou okruga.

Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac