NAGRADNI KONKURSI NA TEMU PROMOCIJE DOJENJA I ZDRAVE ISHRANE 2019. GODINE (DRUGO OBAVEŠTENJE)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC, CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLjA
i
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT“
uz podršku MINISTARSTVA ZDRAVLjA

RASPISUJU KONKURSE ZA IZBOR NAJBOLjIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEME:

 

   1. „PODRŽI DOJENJE – OSNAŽI RODITELJE. SADA I UBUDUĆE”

1.Konkurs je deo kampanje Svetska nedelja dojenja i Nacionalna nedelja promocije dojenja i namenjen je deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I – IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja“, ul. Maksima Kovačevića 11 Leskovac,   najkasnije do petka, 20. septembra 2019. godine  .    Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, formata bloka broj 5.Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih Zavodi za javno zdravlje dostavlja Institutu za javno zdravlje Srbije ”Dr Milan Jovanović Batut” do 27. septembra 2019. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad na temu Kampanje koji će biti štampan u vidu postera tokom 2020. godine i distribuiran u domove zdravlja.

2.„HRANI SE PRAVILNO I BUDI ZDRAV” 

Konkurs je u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane 2018. godine i obeležavanja 16. oktobra „Svetskog dana hrane“ i namenjen je deci u predškolskim ustanovama i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane.
Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „ZA KONKURS – OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE”, ul. Maksima Kovačevića 11 Leskovac, do petka 4. oktobra 2019. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.
Najbolji radovi na nivou okruga biće dostavljeni Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” do 11. oktobra 2019. godine kako bi se izabrao i promovisao najbolji dečji rad na temu Kampanje koji će biti štampan u vidu postera u 2020.godini i distribuiran u domove zdravlja.

Konkursi nisu nagradnog karaktera, iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou, već je cilj da se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije dojenja i pravilne ishrane.

Centar za promociju zdravlja

ZZJZ Leskovac