SVETSKI DAN VODE 22. MART 2019 “NE OSTAVLJATI NIKOGA IZA”

Ko god da ste vi, gde god da ste, voda je vaše ljudsko pravo.

Šta je tema?

Tema Svetskog dana voda 2019. je “NE OSTAVLjATI NIKOGA IZA” . Ovo je prilagođavanje centralnog očekivanja od Agende za održivi razvoj 2030: kako održivi razvoj napreduje, svi moraju imati koristi.

Kako se to odnosi na vodu?

Cilj 6 Održivog razvoja (SDG 6) predstavlja težnju da se osigura dostupnost i održivo upravljanje vodama za sve do 2030. godine, po definiciji, to znači ne ostavljati nikoga iza sebe.

U čemu je problem?

Danas, milijarde ljudi i dalje živi bez pitke vode – u svojim domaćinstvima, školama, na radnim mestima, farmama i fabrikama bore se da prežive i napreduju. Marginalizovane grupe – žene, deca, izbeglice, autohtoni narodi, osobe sa invaliditetom i mnogi drugi – često su zapostavljeni, a ponekad i suočeni sa diskriminacijom, dok pokušavaju pristupiti i upravljati bezbednom vodom koja im je potrebna.

Šta ‘bezbedna voda’ znači?

‘Bezbedna voda “je skraćenica za” bezbedno upravljanje pitkom vodom: vodom koja je dostupna, na raspolaganju kada je to potrebno, i bez zagađenja.

Zašto je važno?

Ko god da si, gde god da si, voda je vaše ljudsko pravo. Dostupnost pitke vode podupire javno zdravlje i ta dostupnost je ključna za održivi razvoj i stabilan i prosperitetan svet. Ne možemo napredovati kao globalno društvo, dok mnogi ljudi žive bez pitke vode.

Šta je ljudsko pravo na vodu?

U 2010. godini, UN je ustanovila “pravo na bezbednu i čistu vodu za piće i sanitaciju, kao ljudsko pravo koje je od suštinskog značaja za puno uživanje života.” Pravo na vodu daje pravo svakom, bez diskriminacije, na dovoljnu količinu vode, bezbednu, prihvatljivu, fizički dostupnu i pristupačnu vodu za ličnu i kućnu upotrebu, što uključuje vodu za piće, ličnu higijenu, pranje odeće, pripremu hrane i ličnu upotrebu i higijenu domaćinstva.

Zašto su ljudi „ostavljeni iza“?

Ljudi ostaju bez ispravne vode iz više razloga. U nastavku su neki od “razloga za diskriminaciju” koji uzrokuju da određeni ljudi budu u posebno nepovoljnom položaju kada je reč o pristupu vodi:

• pol

• rasa, etnička pripadnost, veroispovest, kasta, jezik i nacionalnost

• invaliditet, starost i zdravstveno stanje

• imovinsko stanje, ekonomski i socijalni status,

Drugi faktori, kao što su degradacija životne sredine, klimatske promene, rast stanovništva, sukobi, prisilno raseljavanje i migracioni tokovi mogu takođe nesrazmerno da utiču na marginalizovane grupe putem uticaja na vodu.

ŠTA JE POTREBNO DA SE RADI?

Da ne bi ‘ostavili nikoga iza’, moramo usmeriti naše napore ka uključivanju ljudi koji su marginalizovani ili ignorisani. Službe koje su zadužene za vodosnabdevanje moraju zadovoljiti potrebe marginalizovanih grupa i njihov glas mora da se čuje u procesima donošenja odluka. Regulatorni i pravni okviri moraju da osiguraju pravo na vodu za sve ljude, kao i dovoljno sredstava koja moraju biti pravično i efikasno usmerena ka onima kojima je to najpotrebnije.

Takođe, Centru za higijenu i humanu ekologiju Zavoda zavoda za javno zdravlje Leskovac, možete se obratiti i uputiti zahtev u svim slučajevima kada vam je potrebna fizičko-hemijska, mikrobiološka, biološka i/ili parazitološka analiza vode, bilo da je u pitanju: voda za piće, izvorska i mineralna voda, podzemna voda, površinska voda, voda za kupanje i rekreaciju (bazeni, kupališta, hidromasažne kade), otpadna voda, kotlovska voda, voda iz rashladnih uređaja, voda za navodnjavanje, ili voda nepoznatog porekla.