SVETSKI DAN MEDICINSKIH SESTARA 12.MAJ 2023. GODINE

NAŠE MEDICINSKE SESTRE – NAŠA BUDUĆNOST

Međunarodni dan medicinskih sestara, 12. maj, obeležava se širom sveta, na godišnjicu rođenja Florens Najtingejl, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Ovim događajem koordinira Međunarodno veće medicinskih sestara (ICN) kako bi se osiguralo priznanje za neprocenjive doprinose medicinskih sestara u očuvanju zdravlja ljudi širom sveta.Svake godine Međunarodno veće medicinskih sestara preporučuje temu kojoj će se medicinske sestre širom sveta posebno posvetiti tokom godine. Ovogodišnja tema definisana je pod sloganom „Naše medicinske sestre – naša budućnost“.


Međunarodno veće sestara, Svetska zdravstvena organizacija i mnoge druge za profesiju relevantne ustanove objavile su niz dokumenata, analiza i publikacija sa dokazima koji idu u prilog pokretanju profesionalnih promena, a sve u skladu sa Globalnim strateškim smernicama za medicinske sestre i babice iz 2022. godine (Global strategic directions for nursing and midwifery 2021-2025 WHO). Kao najbrojniji zdravstveni radnici, medicinske sestre se moraju aktivno uključiti u buduća planiranja zdravstvene zaštite na svim nivoima kako bi se ostvarili Ciljevi održivog razvoja do 2030. godine. Jedina stvar koja se nikada neće promeniti u profesiji medicinskih sestara/tehničara je da pacijent ostaje prioritet, a to znači posvećenost da se pomogne svakom pojedincu, da mu se očuva i unapredi zdravlje i poboljša život.

Predsednica Međunarodnog veća sestara, Dr Pamela Cipriano, rekla je: „Profesija treba da uči iz lekcija pandemije korona virusa, a lekcije treba pretočiti u akcije kako bi u budućnosti medicinske sestre bile zaštićene, poštovane i cenjene“.

Pisani materijal i stručna uputstva su dostupna na sajtu https://www.icn.ch/