SVETSKI DAN MEDICINSKIH SESTARA – 12.05.2022. GODINE

Međunarodni dan medicinskih sestara 12. maj obeležava se širom sveta, na godišnjicu rođenja Florens Najtingejl britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije.

Svake godine Međunarodno veće sestara (ICN) preporuči temu koju će medicinske sestre širom sveta istraživati tokom godine. Ovogodišnja tema definisana je pod sloganom „Medicinske sestre: Glas koji vodi“.

Investicije u sestrinsku profesiju uz poštovanje ljudskih prava, osiguraće bolje globalno zdravlje.

ICN je na svom sajtu objavio kompilaciju studija slučaja koje su dostavile medicinske sestre širom sveta kako bi prikazale inovativne poslove u koje su uključene svaki dan (https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day). U dostupnom materijalu prikazan je rad medicinskih sestara tokom pandemije COVID-19 , kao i široka paleta inovativnih znanja i veština kako bi na pravi način brinule za one koji pate od drugih bolesti. Briga za zdravlje je kontinuirana od rođenja do smrti, od nezaraznih do zaraznih bolesti, mentalnog zdravlja, hroničnih stanja, u bolnici, u porodičnom domu, medicinske sestre pružaju pristupačnu, i celovitu (holističku) negu usmerenu individualno na zdravstveno stanje svake osobe.


Ključne poruke kampanje fokusirane su na promociju sestrinske profesije kao i borbu za prava medicinskih sestara na bezbedno radno okruženje, pristojne plate i učešće u odlučivanju (upravljanju).
Deleći znanje i iskustva medicinske sestre unapređuju profesiju, obezbeđuju kvalitetnu edukaciju i podižu nivo kvaliteta zdravstvene nege.

Kao ovogodišnju temu Međunarodnog dana medicinskih sestara/medicinskih tehničara, Međunarodno veće medicinskih sestara (International Council of Nurses – ICN) proglasilo je: „Unaprediti zdravstvo u svetu kroz ulaganje u sestrinstvo i poštivanje prava medicinskih sestara/ medicinskih tehničara“, s posebnim naglaskom na potrebu zaštite, podrške i ulaganja u profesiju medicinskih sestara/medicinskih tehničara, kako bi se ojačali zdravstveni sistemi širom sveta.

Od rođenja do smrti, od nezaraznih bolesti do zaraznih bolesti, od mentalnog zdravlja do hroničnih stanja, u zdravstvenim ustanovama, zajednicama i domovima, medicinske sestre pružaju dostupnu zdravstvenu zaštitu usmerenu na svakog pacijenta.

U proteklom periodu, međutim, epidemija bolesti COVID-19 razotkrila je slabosti uzrokovane nedovoljnim ulaganjem u zdravstvene sisteme u svetu, stoga ovogodišnja ICN-ova tema ukazuje na potrebu ulaganja u sestrinstvo, kako bi se u zdravstvenim sistemima izgradio dovoljno jak „workforce“ izvrsnih, visokokvalifikovanih medicinskih sestara/medicinskih tehničara. Na taj bi se način zdravstveni sistemi unapredili i transformisali u sisteme koji mogu zadovoljiti zdravstvene potrebe svakog pojedinaca i društva u celini, sada i u budućnosti.

Svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima čestitamo njihov dan i zahvaljujemo na znanju, trudu i brizi koje svakodnevno pružaju svojim pacijentima!