SVETSKI DAN ČISTIH RUKU, 15.10.2020. GODINE

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana čistih ruku je “Higijena ruku za sve”.

             Svetski dan pranja ruku posvećen je povećanju svesti o značaju pranja ruku sapunom, kao efikasnog i pristupačnog načina sprečavanja bolesti i spašavanja života. Ova kampanja je prilika za osmišljavanje, testiranje i kopiranje kreativnih načina za podsticanje ljudi da peru ruke sapunom u kritičnim trenucima.

          OVOGODIŠNJA KAMPANJA posvećena je pandemiji izazvanoj novim koronavirusom, Virus se širi obično tokom bliskog direktnog kontakta sa inficiranom osobom, kapljicama koje nastaju kašljanjem, kijanjem, govorom i sl. Osoba se može zaraziti novim korona virusom (SARS-CoV-2) dodirivanjem površina ili predmeta sveže kontaminiranih sekretima disajnih organa inficirane osobe, na kojima se nalazi virus, a potom dodirivanjem usta, nosa, očiju, tako da je opšta mera prevencije higijena ruku a istovremeno –  jedan od najefikasnijih i  najjednostavnijih načina zaustavljanja širenja virusa – pranje ruku sapunom. Da bismo danas pobedili virus i osigurali bolje zdravstvene rezultate nakon pandemije, pranje ruku sapunom mora biti prioritet sada i u budućnosti.

          Ovogodišnja tema “Higijena ruku za sve” poziva i podseća celo društvo da je higijenu ruku najjeftinija preventivna mera u sprečavanju širenja mnogih zaraznih bolesti, koje se mogu prenositi  nečistim rukama uz nekoliko preporuka:

         operite ruke sapunom uvek kada ste u mogućnosti, posebno pre jela kuvanja ili hranjenja drugih;

  • neka pranje ruku bude deo vaših porodičnih navika pre obroka;
  • osigurajte mesta za pranje ruku u domaćinstvu, zajednici, školama, na radnim mestima i u zdravstvenim ustanovama;
  • promovišite efikasnu promenu ponašanja i usvajanja redovnih navika u pranju ruku.
Higijena_ruku_tekst